Van onze correspondent
Oranjestad - Renny Arends, vertegenwoordiger van Refineria di Aruba en minister-president Evelyn Wever-Croes hebben hun handtekeningen gezet onder het Memorandum of Understanding (MoU) met Citgo. citgo Aangezien het oliebedrijf al eerder had getekend, is het openbreken van het lopende contract met Citgo nu een feit.
Volgens de premier breekt er nu een nieuwe fase aan voor de olie-industrie op Aruba. ,,De onderhandelingen over het opschorten dan wel beëindigen van het contract met Citgo zijn nog niet afgerond, maar we hebben wel vastgelegd dat we ons daarop gaan richten. In de tussentijd kunnen wij op zoek naar een nieuwe exploitant en nieuwe kansen voor Aruba.”
De regering krijgt door het MoU de beschikking over de haven en de opslagtanks. Dat laatste is volgens Wever-Croes heel waardevol. ,,In het verleden deed Wickland Oil daar goede zaken. Ondanks dat de tanks te kampen hebben met achterstallig onderhoud, hebben ze grote waarde. Het moet mogelijk zijn om daar een goede deal uit te slepen die extra geld oplevert voor de schatkist en veel werkgelegenheid.”
Uitgangspunt voor de regering is dat alle personeelsleden hun baan behouden als er een nieuwe exploitant komt. Verder moet Citgo alles betalen wat het bedrijf nog schuldig is aan het personeel, de aannemers en toeleveranciers.
Over de verwarring rond de inhoud van het MoU, liet de premier zich niet uit. Citgo meldde in een memo aan het personeel dat het om een opschorting van tijdelijke aard gaat en dat Citgo het project voortzet zodra de democratie in Venezuela is hersteld.