Van onze correspondent
Oranjestad - De regering is teleurgesteld over het advies tot aanwijzing van de kant van het College Aruba financieel toezicht (CAft). In een brief aan minister-president Mark Rutte schrijft premier Evelyn Wever-Croes dit advies prematuur en onterecht te vinden.

arub wever croesVolgens de Arubaanse regering is het teleurstellend dat het CAft wel nadruk legt op wat nog bereikt dient te worden, maar niet op wat reeds bereikt is. ,,Er wordt onterecht gewag gemaakt van onvoldoende inspanningen en gebrek aan inspanningen van Arubaanse zijde. Daarbij wordt onterecht uitgegaan van een eigen ruim toetsingskader dat niet geheel volgens de landsverordening Aruba financieel toezicht is.”
Premier Wever-Croes vindt het vreemd dat het CAft een aanwijzingsadvies uitbrengt, terwijl in het advies naar aanleiding van de tweede uitvoeringsreportage verwacht wordt dat Aruba aan de overeengekomen norm en het financieringssaldo voor dit jaar voldoet. Ze vindt het ook belangrijk om te benadrukken dat het bereiken van duurzame overheidsfinanciën een langdurig en continu proces is. Ze bepleit haar zaak door te stellen dat Aruba zich sinds haar aantreden als premier aan de vastgestelde normen houdt. ,,De schuldquote is inmiddels weer terug op het niveau van 2015.”
De regering heeft recent een Beleidsplan Verlaging Personeelskosten ontwikkeld, waar precies in staat hoe het zit met de personeelskostenplanning. Enigszins wrang merkt Wever-Croes op dat het CAft destijds geen advies wilde uitbrengen hierover. ,,Wel maakt het CAft de fout om nu Aruba te beoordelen aan de hand van de Curaçaose situatie. Daar worden alle personeelskosten geconsolideerd op de Landsbegroting, terwijl dat op Aruba het personeel van de ministeries en Dienst Publieke Scholen betreft. Een dergelijke foutieve aanname kan Aruba niet worden aangerekend.”
Premier Wever-Croes benadrukt dat Aruba zich houdt aan de vorig jaar november met Nederland gemaakte afspraken en er dus helemaal geen reden is voor een aanwijzing. Ze vraagt Rutte daarom Aruba de ruimte te bieden om tot structurele verbeteringen te komen en het CAft te stimuleren het land daarbij van advies te dienen.