Van onze correspondent
Oranjestad - De economische activiteit op Aruba herstelt zich langzaam. Dat heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geconcludeerd naar aanleiding van de onlangs gehouden artikel IV missie.

imf,,De economische activiteit op Aruba herstelt zich langzaam, en de vooruitzichten zijn over het algemeen positief, maar de risico's zijn scheefgetrokken”, concludeert het IMF. Geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de begrotingspositie in het decennium sinds de wereldwijde financiële crisis, zijn de autoriteiten begonnen aan een ambitieus begrotingsconsolidatieplan dat doelstellingen voor 2019 en de middellange termijn vastlegde. ,,De autoriteiten hebben goede vooruitgang geboekt met de belastinghervormingen. We moedigen hen aan om het hervormingsmomentum aan te grijpen om de doelen te bereiken die ze hebben gesteld en om de overheidsschuld op een neerwaarts pad te brengen. Tegelijkertijd moeten de prioriteiten zijn: behoud van reservebuffers en bescherming van de financiële stabiliteit; het wegnemen van structurele belemmeringen voor duurzame en inclusieve groei; en het mogelijk maken van effectieve beleidsvorming door lacunes in de gegevens te overbruggen”, aldus het IMF.
Uit het rapport blijkt een geleidelijke verbetering van de economische activiteit. ,,Na twee jaar van zwakke groei, groeide het reële bbp in 2017 met 2,3 procent, dankzij de sterke overheidsconsumptie en de krachtige groei van het toerisme - met cruisereizigers en toeristen uit de VS die de effecten van het dalende toerisme uit Venezuela meer dan compenseerden.” Toch blijft waakzaamheid geboden. ,,Ondanks het toenemende toerisme is de groei naar verwachting vertraagd tot 1,2 procent in 2018, voornamelijk als gevolg van een zwakkere publieke consumptie en een toename van de importgroei. De inflatie was negatief in 2016-17, maar steeg tot 3,6 procent in 2018, voornamelijk als gevolg van hogere omzetbelastingtarieven (medio 2018) en olieprijzen.”
De groei wordt geraamd op 0,7 procent in 2019, en 1,1 procent op middellange termijn. ,,Het begrotingsconsolidatieplan, hoewel van essentieel belang om de schuld op een neerwaarts traject te zetten, zal de reële bbp-groei in 2019 doen dalen. Dit effect zal worden verzacht door aanhoudend sterke groei van het toerisme vanuit de VS en de implementatie van meerdere grote investeringsprojecten (inclusief de luchthaven, nutsbedrijven, ziekenhuis en hotels) in 2019-21. Op de middellange termijn zal de reële export van toerisme naar verwachting gestaag toenemen met ongeveer 1,2 procent, en samen met de bijdragen van de binnenlandse vraag zal de groei naar verwachting stijgen tot 1,1 procent. De inflatie zal naar verwachting dalen tot 1,7 procent in 2019 als het basiseffect van de verhoging van de omzetbelastingtarief verdwijnt en de olieprijzen dalen. Gezien de koppeling van de florin aan de dollar zal de inflatie op de middellange termijn naar verwachting die van de VS volgen en geleidelijk stijgen tot 2,2 procent”, aldus het IMF.