Van onze correspondent
Oranjestad - Belangstellenden kunnen het Concept Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 2019 inzien en er commentaar op leveren. Dat heeft de minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Otmar Oduber, laten weten.

aruropDe afgelopen maanden is in opdracht van de minister gewerkt aan het opstellen van een concept voor een vernieuwd Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Aruba (cROP 2019).
Het concept-ROP 2019, de toelichting concept-ROP en de Plankaart zijn digitaal te raadplegen via onderstaande website.
Het concept-ROP 2019 is tot en met 15 februari ook in te zien bij Directie Infrastructuur en Planning (DIP), in leeszalen van alle MFA’s en alle filialen van Biblioteca Nacional Aruba.
Op deze wijze kan eenieder op eenvoudige wijze kennisnemen van het plan.
https://aruba-ro.nl