Van onze correspondent
Oranjestad - Water - en Energiebedrijf Aruba (WEB) kiest definitief voor het opwekken van elektriciteit met behulp van duurzame energiebronnen. De technologiegroep Wärtsilä Energy Solutions is gecontracteerd om een ‘dual-fuel’-energiecentrale te leveren.

aruwebDe installatie van 102 MW is besteld om WEB in staat te stellen een solide basis te bouwen voor de overgang naar een schonere toekomst, vrij van HFO (zware brandstof). Deze motoren creëren de noodzakelijke flexibiliteit in de huidige energiemix en zijn efficiënter vergeleken met de bestaande. De totale uitstoot van WEB wordt grotendeels gereduceerd en dat zal een positieve impact hebben op het milieu.
De fabriek werkt nu op HFO. Echter, wanneer vloeibaar aardgas (lng) beschikbaar komt op het eiland, bestaat de mogelijkheid om hierop over te schakelen. De flexibiliteit van de zes Wärtsilä 50DF dual-fuelmotoren vergemakkelijkt de integratie van hogere niveaus van wind en zon in het systeem. Doordat de motoren in staat zijn om in enkele minuten maximale productie te bereiken zorgen ze voor stabiliteit van het systeem door het compenseren van de onvermijdelijke schommelingen in het aanbod energie uit wind en zon.
,,WEB is agressief geweest stappen te ondernemen om de efficiëntie en diversiteit van zijn productie te vergroten. Centraal hierbij staat de invoering van hogere niveaus van hernieuwbare energie, waarvoor onze bestaande installatie moet worden vervangen door een efficiëntere en flexibele generatie. De nieuwe fabriek van Wärtsilä heeft de efficiëntie en flexibiliteit die nodig is om aan onze eisen te voldoen”, aldus Luis Oduber, ceo van WEB.
,,We hebben al zo’n twintig jaar een nauwe relatie met WEB en we zijn heel blij dat we geselecteerd zijn om de nieuwe centrale te leveren. Het energielandschap beweegt naar meer flexibele en duurzame energiesystemen, en Wärtsilä is leidend in de overgang naar een toekomst van honderd procent hernieuwbare energie”, zei Rodney George, viceresident Caribbean, van Wärtsilä Energy Solutions.
De levering is gepland voor het vierde kwartaal van 2019 en is naar verwachting geheel operationeel in februari 2020.