Van onze correspondent
Oranjestad - In augustus 2015 is de geldhoeveelheid gestegen met 104.800.000 florin tot 3,706.1 miljoen, ten opzichte van juli 2015. Dat heeft de Centrale Bank van Aruba laten weten.
De stijging was het gevolg van een expansie ter waarde van 133.600.000 florin in de netto buitenlandse activa en 28,8 miljoen inkrimping van het netto binnenlands actief. De groei van de netto buitenlandse activa werd geassocieerd met de netto aankoop van deviezen door de commerciële banken in verband met ontvangsten uit het toerisme, en de toename van de buitenlandse schuld voor een bedrag van 152 miljoen. De aankopen werden deels gecompenseerd door deviezen in verband met de netto betalingen voor goederen, diensten, inkomen, inkomensoverdrachten en netto-overdrachten van buitenlandse rekeningen van vennootschappen.
De krimp in de binnenlandse component van de geldhoeveelheid werd veroorzaakt door een vermindering van de binnenlandse kredietverlening en in niet-krediet gerelateerde balansposten van respectievelijk 25,7 miljoen florin en 3,0 miljoen. Het binnenlandse krediet nam af als gevolg van dalingen in de netto vorderingen van de bancaire sector op de publieke sector, en de vorderingen op de privésector. De vermindering van de netto vorderingen op de publieke sector was vooral te wijten aan een daling van de deposito’s van de regering. De daling van de vorderingen op de private sector was het gevolg van minder leningen aan ondernemingen, wat deels werd gecompenseerd door uitbreidingen in consumentenkredieten en woninghypotheken.
Het algemene prijsniveau, zoals vastgelegd in de consumentenprijsindex (CPI), vertoonde een 0,7 procent opleving in augustus 2015 ten opzichte van een jaar eerder. De grootste bijdrage aan deze toename was de component ‘behuizing’, die het gevolg was van een stijging van de subcategorie ‘elektriciteit, gas en andere brandstoffen’, door de hogere energietarieven vanaf oktober 2014. Verder hebben de categorieën ‘voeding en niet-alcoholische dranken’ en ‘communicatie’ bijgedragen tot de stijging. Daar tegenover stond een daling van de component ‘transport’, vooral door een daling van de benzineprijzen. De kern CPI, dat is de CPI zonder de categorieën voedsel en energie, steeg met 0,5 procent. De 12-maands gemiddelde inflatie bleef onveranderd op 1,0 procent in augustus 2015.
In augustus 2015 bedroeg het aantal verblijfstoeristen 111.471. Dat is 9,2 procent (9423 bezoekers) meer dan in augustus 2014. Deze groei was te danken aan de uitbreiding van zowel de Noord-Amerikaanse markt (11,0 procent) en de Latijns-Amerikaanse markt (6,7 procent). In de verslagmaand groeide het totaal aantal overnachtingen in Aruba met 5,6 procent ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Het gemiddelde aantal overnachtingen daalde van 7,0 nachten in augustus 2014 naar 6,8 nachten in augustus 2015.
Het aantal cruisepassagiers daalde met 25 procent tot 23.282 in augustus 2015. In augustus 2015 legden tien schepen aan in de cruisehaven van Oranjestad. Een jaar eerder waren dat er nog veertien.
In augustus 2015 daalden de belastinginkomsten met 1,4 miljoen florin tot 70,2 miljoen. De daling was het gevolg van een daling van de inkomsten uit de winstbelasting (7,6 miljoen), gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de inkomsten uit onder meer grondbelasting (3,8 miljoen), invoerrechten (0,8 miljoen), en buitenlandse beurstaks (0,8 miljoen).