Van onze correspondent
Oranjestad - ,,De strijd tegen klimaatverandering is cruciaal voor kleine eilandstaten als Aruba. Zeespiegelstijging en overstromingen vormen een ernstige bedreiging voor onze duurzame ontwikkeling.”
Dat zei minister Benny Sevinger van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie maandag tijdens een programmaonderdeel van COP21 over water. Hij verving bij die gelegenheid minister-president Mike Eman die op Aruba was gebleven vanwege de zoektocht naar een vermiste boot met negen opvarenden.
Sevinger legde uit hoe het Koninkrijk der Nederlanden in elkaar zit en dat een groot deel ervan onder de zeespiegel ligt, of een eiland is. ,,Ons Koninkrijk is dus goed op de hoogte van de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Dat er hier in Parijs een akkoord tot stand komt om de uitstoot van CO2 te beperken is voor ons van levensbelang. Dat geldt ook voor de vele andere Small Island Developing States, afgekort SIDS.”
De minister hield zijn gehoor voor dat Aruba niet alleen praat over duurzaamheid, maar zelf de ambitieuze visie heeft om in het jaar 2020 de energievoorziening volledig duurzaam te hebben. ,,Dat is natuurlijk niet genoeg om een verandering op wereldschaal te weeg te brengen. Daarvoor is samenwerking nodig. Ik hoop dan ook dat er in de komende dagen een overeenkomst tot stand komt die voldoet aan de verwachtingen van de wereld.”