Van onze correspondent
Oranjestad - De Begroting 2015 ligt eindelijk ter goedkeuring bij de Staten.

Minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie bood het lijvige document gisterochtend aan Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp aan. De regering heeft het voornemen om dit jaar 1.350 miljoen florin uit te geven. Aangezien de inkomsten ongeveer 120 miljoen florin lager liggen, laat de begroting onder de streep een tekort zien van ongeveer 3,6 procent van het bruto binnenlands product. Samen met enkele leningen die vervallen, moet dit jaar voor een bedrag van ruim 300 miljoen florin aan leningen worden afgesloten.

Minister Angel Bermudez van Financiën en Overheidsorganisatie bood de Begroting 2015  
aan Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp aan. FOTO Regering Aruba

Minister Bermudez heeft de voorkeur voor Nederlandse leningen. ,,Daar is de rente op dit moment heel laag en kunnen we leningen afsluiten met een lange looptijd. Ook de euro staat laag, dus kunnen we volstaan met minder euro’s.” Heel belangrijk is dat voor een lening binnen het Koninkrijk geen toestemming nodig is van de Koninkrijksregering. Op een herhaling van de conflictsituatie rond de begroting van vorig jaar zit de minister niet te wachten. Hij verwacht die overigens niet, want het advies van het College financieel toezicht is al meegenomen bij het afronden van de begroting. Bermudez heeft nog een andere reden om voor Nederlands geld te kiezen: ,,Dan haalt de regering geen geld weg bij de lokale banken en hebben die ruimte beschikbaar voor ondernemers en grote projecten.”

Het uitgavenplafond van 1.350 miljoen florin is conform de afspraken die aan het begin van de kabinetsperiode zijn gemaakt. Door inflatie en andere factoren stijgen de kosten en moet er dus bezuinigd worden. De grootste kostenpost is die van het overheidspersoneel. Minister Bermudez gaat in de loop van dit jaar praten met de bonden over de arbeidsvoorwaarden. Hij wil af van het oubollige stelsel waarin mensen automatisch bevorderingen en verhogingen krijgen. Door mensen die uit dienst gaan niet te vervangen, wordt het personeelsbestand ingekrompen. Een wachtgeldregeling en een VUT-regeling moeten ertoe leiden dat ambtenaren overstappen naar de private sector of eerder met pensioen gaan. Voor minder dienstverlening hoeven de burgers niet bang te zijn. ,,We gaan met automatisering en digitalisering bevorderen dat hetzelfde werk gedaan kan worden met minder mensen. We gaan een onderzoek uitvoeren bij alle ministeries en precies in kaart brengen wat er wordt gedaan. Vervolgens gaan we de dubbels eruit filteren, onnodige diensten elimineren en diensten privatiseren die goed door bedrijven kunnen worden gedaan.”

Bermudez had ook een verrassende aankondiging. ,,We gaan voor 1 september de Begroting 2016 en de Begroting 2017 samen aan de Staten presenteren. Dat kan gemakkelijk, want die maken deel uit van hetzelfde meerjarenkader als die van dit jaar en vorig jaar.” Dat kader is erop gericht dat in 2017 of 2018 begrotingsevenwicht wordt bereikt, zodat daarna de schulden kunnen worden verminderd.

De Staten gaan de komende weken de begroting 2015 doornemen en er in commissies over vergaderen. Ze gaan allerlei belanghebbende organisaties om hun mening vragen en vragen formuleren aan de ministers van kabinet Mike Eman II. ,,In de loop van april gaan we met de behandeling van de begroting van het Land beginnen. Nog deze week nemen we die van de Staten door, gevolgd door die van de raad van Advies, de Sociaal Economische Raad en de Rekenkamer”, aldus de Statenvoorzitter.