Van onze correspondent

Oranjestad - Sinds gisteren is er extra aanwezigheid van de politie in de wijk Pos Chiquito. De actie is gericht op het controleren van de jongeren die de buurt onleefbaar maken. De agenten gaan huis-aan-huis inventariseren welke problemen er zijn en proberen die op te lossen.

De mensen in Pos Chiquito hebben hun buik vol van de groepen jonge pubers die hun buurt onveilig maken. Groepen kinderen van tien tot vijftien jaar trekken de wijk rond, richten vernielingen aan, stelen en bedreigen de mensen die daar bezwaar tegen maken.

Minister Arthur Dowers van Justitie werd uitgenodigd om over de problematiek te komen praten. Ook de politie en het Openbaar Ministerie waren vertegenwoordigd bij een vergadering met de bezorgde burgers. De indruk bestaat dat de jongeren die het betreft na schooltijd aan hun lot worden overgelaten. In plaats van door hun ouders, worden ze begeleid door enkele jongelui die wat ouder zijn en zich bezighouden met drugshandel en andere criminele activiteiten.

,,Het gaat om een groep van ongeveer dertig kinderen, van wie de ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ze doen waar ze zin in hebben en als ze geld nodig hebben breken ze in. Mensen hier zijn gevangenen in hun eigen huis, want alles moet op slot. Ik ken iemand bij wie al zestien keer in ingebroken”, aldus buurtbewoonster Brigilio Geerman. Haar 88-jarige moeder woont al 55 jaar in de wijk, maar Geerman zou haar graag zien verhuizen.

De buurt wil dat er een opvangcentrum komt voor de tieners. ,,Met goede begeleiding zijn deze kinderen nog te redden, maar het moet wel snel, anders zijn ze verloren”, aldus Geerman. Minister Dowers is al sinds vorig jaar bezig opvang te organiseren, maar dat kost tijd. ,,Het gaat erom dat deze kinderen goede begeleiding krijgen, anders heeft opvang geen zin.” Aan de andere kant wil hij ook de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. ,,Het kan niet zo zijn dat buren klagen over het gedrag van een kind en dat een ouder het kind daar niet over onderhoudt.” Dowers gaat onderzoeken of het mogelijk is op onderstand te korten als ouders hun kinderen aan hun lot overlaten. ,,Mensen met onderstand hebben de hele dag de tijd om op hun kinderen te letten. Ze kunnen niet leven op kosten van de maatschappij en dan de maatschappij ook nog opzadelen met dit soort problemen.”

Op korte termijn komt er een serie maatregelen, gebaseerd op de Politieverordening. Te denken valt aan een samenscholingsverbod en een avondklok voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. Ook gaat de politie vaker en strenger optreden tegen kleine criminaliteit en drugshandel. Voorlopig gaat een groep van 24 agenten de jongeren in Pos Chiquito in de gaten houden en indien nodig preventief fouilleren.