Oranjestad - Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid Paul Croes is tevreden over het verloop van het project ‘Ban Traha’. Dankzij de inspanningen om mensen te helpen met het vinden van betaald werk, is het bestand van werkzoekenden met meer dan 200 personen verminderd.

In januari 2014 deden 2.914 personen een beroep op de bijstand. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 2.711. Minister Croes is blij met het resultaat, niet in het minst omdat dat hem meer dan twee miljoen florin scheelt op zijn begroting. ,,Het team van Directie Sociale Zaken heeft veel werk verricht. Het is voor iedereen belangrijk om een betaalde baan te hebben en zelf in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Behalve dat een salaris een hoger bedrag oplevert dan bijstand, is het voor mensen prettig om voor zichzelf en voor hun gezin te kunnen zorgen.”
De vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden komt overigens niet alleen doordat meer mensen een baan hebben gevonden. Door stringente controles zijn er ook mensen ontdekt die onterecht een uitkering ontvingen. Minister Croes is niet helemaal tevreden over de Bijstandswet en gaat nog deze week aan de slag met voorstellen voor aanpassingen.