Van onze correspondent

Den Haag - De verkiezingen op 21 oktober voor een nieuwe Eilandsraad op Sint Eustatius kunnen gewoon doorgang vinden. Er zijn volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vooralsnog geen knelpunten bij de organisatie.

statiaDat schrijft de minister in antwoord op een vraag van de PvdA in verband met de maatregelen rond Covid-19. Volgens Ollongren betekenen die wel een ‘logistieke uitdaging’, maar kunnen de verkiezingen veilig doorgang vinden. 

De kandidaatstelling is inmiddels afgerond, schrijft ze. Er zijn drie lijsten ingediend met in totaal 26 kandidaten voor de Eilandsraad. Er wordt voor gezorgd dat iedereen op een veilige manier zijn stem kan uitbrengen en dat de leden van de stembureaus hun werk veilig kunnen doen.
BZK overlegt regelmatig met de regeringscommissaris over de maatregelen die gelden op Sint Eustatius. Er wordt gezorgd voor looproutes en desinfectiegel in de stemlokalen en het plaatsen van kuchschermen tussen de leden van de stembureaus en tussen de kiezers. Daarvoor is extra geld aan het BES-fonds toegevoegd.

Om de kiezers meer te kunnen verspreiden is er een extra stemlocatie toegevoegd. Kiezers wordt gevraagd de gezondheidsvragen vooraf te beantwoorden en als zij op een van de vragen ‘ja’ antwoorden - en dus mogelijk een symptoom van Covid-19 hebben - een volmacht af te geven en niet zelf te gaan stemmen.
Ondanks alle voorbereidingen en maatregelen sluit Ollongren uitstel van de verkiezingen niet helemaal uit. Dat zou kunnen gebeuren als de maatregelen met betrekking tot het coronavirus verder moeten worden uitgebreid en er niet meer op een goede manier ‘invulling is te geven aan de waarborgen van het verkiezingsproces’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.