CSF is de Curaçaose Sport Federatie. Naoc is het Nederlands Antilliaans Olympisch Comité. De twee groeperingen hebben zichzelf in een machtsstrijd gewikkeld, die elk sportieve basis ontbeert. En ze zijn zodanig verblind door hun redenen, dat ze niet meer bij machte zijn de realiteit onder ogen te zien. Beide instanties zijn er kennelijk op uit om de Curaçaose vertegenwoordiging bij de Olympische Spelen op hun manier te regelen.
Volgens Naoc moet dit zodanig geschieden, dat er in feite geen verandering komt in de huidige stand van zaken op grond van het feit, dat Curacao geen onafhankelijke natie wordt. Het IOC is volgens Naoc vanaf 1996 alleen bereid om onafhankelijke staten als lid op te nemen. Landen met andere politieke constellaties behouden hun meest recente accreditatie. Curaçao kan dus blijven meedoen onder het banier van de Nederlandse Antillen. Althans volgens Naoc. Kunnen wij hieruit de gevolgtrekking maken, dat het de Naoc doelstelling is dat ze moet blijven voortbestaan?
CSF oordeelt anders. Volgens hun verklaringen is het Naoc geweest, die de hierboven aangehaalde meningsuiting van het IOC heeft uitgelokt. CSF vindt dat Curaçao als autonoom doch niet onafhankelijk land wel degelijk voor een afzonderlijke erkenning bij het IOC kan vechten. Tot het bittere einde lijkt het wel strijdvaardig te klinken.
Zowel CSF als Naoc zijn iets te voorbarig met hun positionering en zij trekken verantwoordelijkheden naar zich toe, die hun niet toebehoort. Per 10-10-10 worden de Nederlandse Antillen ontbonden en met haar uiteraard alle aanverwante organisaties. Dus ook Naoc verdwijnt; zij heeft met ingang van 10-10-10 simpelweg geen bestaansrecht meer.
Hetzelfde geldt echter ook voor CSF. CSF vertegenwoordigt op het ogenblik de sportgroeperingen van eilandgebied Curacao; een onderdeel van het land Nederlandse Antillen. Met de verdwijning van de NA verdwijnt dus ook het eilandgebied en dus uiteraard ook CSF.
Er komt dus, als het goed zit een geheel nieuwe eiland-nationale structuur. Niet alleen voor Curaçao, maar ook voor Sint Maarten en BES. Welke structuur is deze? Daar is zo te zien geen informatie over. Het is echter wel een landsbestuuraangelegenheid. Het zijn de door het volk aangewezen vertegenwoordigers, die deze taak zullen moeten volbrengen. Dus de Curaçaose minister van sport, zal het in die richting moeten leiden, dat een nieuwe overkoepelende sportfederatie voor het eiland in het leven wordt geroepen, wie haar gaat bemannen, hoe de medewerking met de andere ex-NA entiteiten zal zijn en de internationale erkenning. Het is de Curaçao minister van sport die de stappen zal moeten ondernemen om zich bij het IOC aan te melden en op grond van de IOC regelgeving onze vertegenwoordiging daar te regelen. Als Curaçao alleen, of in samenwerking met de andere ex-NA entiteiten.
Waar halen zowel Naoc als CSF het idee vandaan, dat ze de autoriteit hebben om deze staatszaken te behandelen? Hetgeen met name CSF nu doet grenst aan het illegale/brutale. CSF heeft ten eerste nimmer de bevoegdheid gekregen om namens de Curaçaose bevolking te spreken, hoogstwaarschijnlijk ook niet van het huidige BC, de overgangsregering naar land Curaçao. Ze mogen de (schriftelijke) bewijzen hiervan uiteraard ten alle tijde overleggen. CSF gaat bovendien rond met geldvragen voor deze ongeoorloofde vertegenwoordiging. Hebben ze hiervoor niet een vergunning van de gezaghebber nodig? Het meest angstaanjagende is wel dat CSF een vechtpartij met een internationale organisatie wil aangaan (mogelijke rechtszaak tegen IOC), zonder enige toestemming of grondslag. Daar begint nieuw land Curaçao meteen dus met verzuurde betrekkingen vanwege het feit, dat de heethoofden van CSF niet beter weten.
Naoc en CSF zijn dus voorlopig twee honden die vechten om een been. Doorgaans gaat dan de derde ermee heen. Maar vooralsnog is er niet eens een been. Jongens, laat er allereerst een land Curaçao wezen voordat jullie aan het bijten slaan. CSF en Naoc: Houdt U zich even koest alsjeblief.

Hitzig Bazur, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).