Op 19 april treffen we in het Antilliaans Dagblad een artikel aan met de titel: Relatie tussen abortus en mishandeling.
Het artikel is gebaseerd op een ingezonden brief van de Stichting tegen Kindermishandeling waarin dieper ingegaan wordt op verontrustende cijfers en conclusies uit een proefschrift van een huisarts. In dit artikel worden een aantal ‘bewijzen’ aangehaald: Abortus heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de moeders. Er wordt een trauma opgelopen wat later een motief is om kinderen te mishandelen. Vrouwen die abortus plegen verliezen het moederinstinct, hetgeen mishandeling vergemakkelijkt. Veel huwelijken lopen als gevolg van abortustrauma op de klippen, hetgeen ook niet goed is voor kinderen.
Deze drie schokkende stellingen zijn totaal niet onderbouwd, en zeker niet in dit artikel. Erger nog is dat een promotieonderzoek van een huisarts wordt misbruikt om enige legitimiteit aan deze opvattingen te geven. Ik vraag mij sterk af of de huisarts achter bovenstaande stellingen kan staan.
Ook erg bedenkelijk is dat de genoemde stichting verklaart bij 34 scholen en instanties te zijn langs geweest voor ‘bewustwording rond de consequenties van abortus’.
Ik ben (uiteraard) ook tegen (kinder)mishandeling en ben van mening dat abortus toegepast kan en mag worden, maar pas na correcte informatie en inschatting door een medisch professional (zoals een huisarts). Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen moet natuurlijk gestimuleerd worden, maar meisjes of vrouwen een abortus uit het hoofd praten (of preken) op basis van je persoonlijke overtuigingen moet echt gestopt worden.
Bastiaan van den Berg,
Curaçao