Mensen vormen een natie. Mensen beslissen over het lot van een land. Mensen maken gebruik van natuurlijke omstandigheden, de originele infrastructuur, om te bepalen hoe een gemeenschap in een natie samensmelt en zich dan ontwikkelt middels evolutie. Hoe een land in de wereldgeschiedenis voortschrijdt, hangt af van de instelling en talenten van de bewoners.
Meer dan tachtig miljoen jaar geleden wordt een eiland geboren. Een krachtige uitspatting van de natuur, die niet veel ruimte nodig heeft om de wereld een uniek centrum aan te bieden. Gelegen in het beschermde hart van het Amerikaanse continent, komen wereldzeeën tot rust in het Caribisch gebied. Zeestromen, wind, zon schijnen ten dienste te staan van door heuvels beschermde unieke baaien met als uitblinker de grootste natuurlijke haven van het westelijk halfrond.
Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van het geheime paradijs waarvan de geschiedenis pas wordt beschreven als Europa de oceaan overwint en de wereldmap wijzigt. Afrika verkoopt haar mensen die van geboorte af aan moeten strijden tegen extreme omstandigheden in het oerwoud.
Overwinnaars van natuurlijke omstandigheden over de hele wereld vormen een samenleving op het ‘Eiland van de Reuzen’ (Isla de los Gigantes), de naam waarmee het eiland wordt ingeschreven in het wereldregister. Dan komen de overwinnaars van menselijke ellende: vluchtelingen. De beste kwaliteiten die de wereld te bieden heeft voor de opbouw van een land en uiteindelijk een natie, zijn te vinden op Curaçao, werelderfgoed.
Het klinkt als een sprookje maar het is de waarheid van een eiland als een notendop in de zee dat door de bewoners wordt opgebouwd tot een wereldcentrum, een reus. Elke periode in de wereldgeschiedenis is dan ook terug te vinden op Curaçao tot de dag van vandaag.
Kan men van volmaaktheid spreken? Zelfs als wij even wegwillen van het eilandleven, kunnen wij met een bootje naar de Zuid-Amerikaanse kust dobberen. Wat is dan ons probleem? Waarom is het ineens niet gelukt?
Alles loopt weleens spaak in het leven. Het leven kent inderdaad zweet en tranen, die wij ook in onze evolutie terugvinden. De uitkomst is echter grandioos.
Curaçao is een reus in de wereldgeschiedenis. De reus is echter tot slapen gebracht door verwarring en innerlijke strijd waardoor wij onze natuurlijke capaciteiten niet meer kunnen zien.
Op het moment dat wij met succes het democratische heft, de ziel van autonomie, hebben verdedigd en weer in handen hebben gekregen, is de reus weer wakker. Onze leiders beseffen hoeveel van hen afhangt.
De enorme kloof van wantrouwen en haat wordt gevuld. De reus is klaarwakker als overheidsbedrijven ineens weer in een positief daglicht staan en samen met capabele regeringsleiders, de rechter benaderen en een embargo op olie en ons welzijn verbreken. De reus is klaarwakker als een hangend onderwijsdispuut dreigt uit te lopen in wurgende omstandigheden. Vakbondscentrales komen bijeen met de regering en wij gaan op zoek naar een oplossing.
De reus Samson wordt geveld als hij zich laat verleiden door de vijand. De reus Curaçao kan slechts worden geveld door valstrikken van egoïstisch streven van enkelingen die een uniek land willen verblinden omdat eenoog slechts in het land der blinden koning kan zijn.
Wij zullen misschien nooit ontdekken waarom een eilandje alle ingrediënten heeft meegekregen om een uitzonderlijke plaats in de wereld in te nemen. Wij hebben wel ontdekt wat wij nodig hebben om die plaats te behouden: capabele leiders in alle sectoren, die de reus wakker houden met hun inspiraties.

Jeannette L. Cratz, Curaçao

ADBrief 800