Dinsdag brachten wij Hermanus Gijsbers, beter bekend als Broeder Herman van Siloam naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Soto. Velen van ons realiseren zich niet het immense werk dat deze persoon heeft verricht ten behoeve van ons gemeenschap. Het soort werk waarvoor je werkelijk een roeping moet hebben.broederherman
Broeder Herman verliet Nederland om zich samen met zijn vrouw hier te vestigen met het doel de minstbedeelden op ons eiland te helpen. Speciale aandacht ging naar verwaarloosde kinderen en kinderen die terminaal ziek waren. Broeder Herman en zijn familie ontfermden zich over deze kinderen en met name de terminaal zieke kinderen door hun liefdevol onderdak te verschaffen in hun laatste levensdagen. Terwijl wij ons amper of niet bekommerden om deze kinderen, was het Broeder Herman die voor hen zorgde.
Broeder Herman moest vaak een harde strijd leveren met overheidsinstanties om sommigen van deze kinderen uit te zenden om alsnog te proberen hun leven te verlengen. Hij vergezelde hen heel vaak persoonlijk als een goede vader om zich ervan te overtuigen dat zij de beste behandeling kregen.
Hij heeft zonder steun van de overheid Siloam opgericht. Anderen die wel inzagen wat voor goed werk hij deed, waren altijd bereid hem en zijn organisatie de nodige financiële steun te geven zodat hij verder kon. Frappant, maar tevens pijnlijk was het dat deze steun van buiten kwam en niet van onze eigen mensen.
Vele kinderen die het toch ver geschopt hebben, zijn Broeder Herman zeer erkentelijk voor de ondersteuning die zij van hem kregen en zij nu als waardige medeburgers door het leven kunnen.
In 2008, toen Kiwanis International een ‘district-conventie’ op Curaçao organiseerde, wilden de deelnemers Siloam bezoeken en waren zij zeer onder de indruk van de liefdevolle manier en toewijding waarmee de kinderen behandeld werden. Tot op de dag van vandaag zijn voornamelijk de Canadese Kiwanians altijd een bijdrage blijven geven aan Siloam.
Curaçao verliest in Broeder Herman een werkelijke ‘Bon yu di Kòrsou’. Hij heeft samen met zijn familie zo veel voor dit eiland gedaan, dat het spijtig is dat zijn heengaan nog niet de nodige aandacht heeft gekregen. Vandaar dit stuk. Laten wij ons allemaal realiseren dat wij mensen zoals Broeder Herman zeker niet overal op ons eiland tegenkomen.
Broeder Herman, je taak op deze wereld is nu volbracht en wij zullen je altijd met dankbaarheid gedenken. Wij zijn ervan overtuigd dat jij ons zal blijven inspireren om je werk voort te zetten. Dat de Here je moge belonen voor al hetgeen je voor ons eiland en speciaal voor onze kinderen hebt gedaan.
Aan de familie van Broeder Herman onze condoleances. Broeder Herman rust zacht en Te Despues.
Anthony Haile