De aangifte die eind februari door 30 ‘bezorgde burgers’ werd ingediend bij het parket procureur-generaal bevat een chronologisch relaas van de gebeurtenissen bij en rond de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), die zo veel mogelijk met schriftelijke stukken wordt onderbouwd. In drie delen de in de aangifte beschreven gebeurtenissen met vermelding van de bijlagen, zonder de bijlagen te publiceren.

33) Ministers Schotte, Wilsoe en Jamaloodin geven op 4 mei 2012 een persconferentie over hun ‘shut down’ van de VDC en over het kopiëren van alle VDC-data. Daarbij wordt door hun gesteld: ,,Er is met behulp van Forensic Services Caribbean (FSC) een kopie van de bestanden en server gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten” (bijlage 16a). Het feit dat Jamaloodin, de minister van Financiën, onderdeel uitmaakt van de persconferentie, is opmerkelijk, omdat de VDC niet tot zijn portefeuille behoord en omdat hij, voordat hij minister werd, blijkens het sms-verkeer tussen hem en VDC-medewerker Pietersz onrechtmatig een structurele vorm zocht om beschikking te krijgen over VDC-informatie (onderzoek Sint Jago met betrekking tot Pietersz).
34) Deze verklaring staat haaks op wat de advocate van de VDC-netwerkbeheerder, mr. Melrose Bloem, vervolgens op 8 mei 2012 verklaart in het Antilliaans Dagblad en op Radio Wereldomroep Nederland. Volgens de advocaat is het vreemd dat de premier in het parlement die vrijdag geen melding heeft gemaakt van de aangifte van haar cliënt bij de landsrecherche. ,,Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Frank Calmero en het nieuwe hoofd van de dienst Michael Römer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstekken. Ook heeft (..) gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen. Het lijkt erop alsof premier Schotte bewust informatie aan de Staten heeft achtergehouden. De aangifte van deze strafbare feiten door (..) is toch van groot belang in deze zaak” (bijlage 17).
35) Daarnaast pleit mr. Bloem in hetzelfde interview voor opheffing van de geheimhoudingsplicht van de netwerkbeheerder: ,,In het kader van fair play zou het de minister sieren als hij mijn cliënt zou ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht zodat hij zich tegen de openbare beschuldigingen kan verdedigen.”
36) Enige reactie van Schotte en Wilsoe op het verzoek van opheffing van geheimhoudingsplicht blijft uit. Mogelijk is dit om hun eigen strafbare instructies en handelen te kunnen verdoezelen. In dit geval achten Schotte, Wilsoe en de Commissie van Toezicht wat er heeft plaatsgevonden (het afgeven van paswoorden en het kopiëren en het in handen van derden geven van de acces control en inlichtingen van de diverse veiligheidsdiensten) niet zo ernstig als het vermeende ‘lek’, dat eerder publiekelijk moest worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in de Veiligheidsdienst.
37) Statenvoorzitter Ivar Asjes verklaart vervolgens op 25 mei 2012 tegenover de pers (Antilliaans Dagblad): ,,Uit het rapport van de Commissie van Toezicht (CvT) op VDC blijkt dat er inderdaad gegevens van VNA/VDC zijn ontvreemd en dat er inderdaad informatie van de VNA/VDC zou zijn verdwenen.” (..) ,,Plus het feit dat gevoelige informatie in handen is gekomen van derden” (bijlage 18).
38) De eerste vraag die rijst is: waarom een sporenonderzoek op het netwerksysteem naar een scan van een document dat uitgeprint is en aan Dindial is gegeven? Een onderzoek op de printers/scanners zou hierbij kunnen volstaan. Een sporenonderzoek verklaart in geen geval waarom netwerkpaswoorden moest worden afgegeven. Het verklaart ook niet waarom alle veiligheidsdiensten informatie moest worden gekopieerd. En al helemaal niet waarom de acces control zou moeten worden gekopieerd.
39) Een andere vraag die rijst: met welk doel wilde Schotte de VDC en de andere inlichtingendiensteninformatie tot zijn beschikking hebben?
40) De volgende vraag: is er bijvoorbeeld daarna belangrijke informatie verwijderd c.q. bewerkt?
41) Naast een reeks onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, verzorgde CvT VDC-bestuurslid en Soab-directeur Geomaly Martes (STBNO deed toen nog geen backgroundonderzoek) hierop een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar’ adviezen ten aanzien van voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Zo werd de dubieuze Amparo dos Santos onder ander president-commissaris CPA op referenties van casinobaas Cocochi Prins. Amparo’s broer, Luigi dos Santos, werd bestuurslid van de Gaming Control Board. Zijn andere broer, tevens loterijenkoning Robbie dos Santos, die reeds sinds 2008 verdacht was van grootschalige illegale gokpraktijken en witwassen, en zijn advocaat en vriend Marius Römer werden zelfs bestuurslid bij loterijentoezichthouder FWNK. Gino Campbell, de huisaccountant van casinobaas Rudy Pizziolo werd directeur van casinotoezichthouder GCB, Luigi dos Santos bestuurslid bij FWNK. Lovers-directeur Oswald van der Dijs commissaris bij Aqualectra. Idem dito geldt voor een positieve screening (,,The investigative work by our authorities has allowed us to determine the absolute fitness”) voor de benoeming van de op Sint Maarten wonende Siciliaanse casinokoning Francesco Corallo als voorzitter van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten door VDC-crisismanager Michael Römer. Kennelijk achtte vervolgens CvT VDC-lid en Soab-directeur Geomaly Martes bij deze bestuursleden ook geen belangenconflicten van belang. De goedgekeurde VDC-screenings werden vervolgens onder de verantwoordelijkheid van CvT VDC-commissaris (tevens Soab-directeur) Geomaly Martes van geen ‘geen zwaarwegende bezwaren‘ adviezen voorzien. Een ander vermoeden van verdenking dat een en ander onrechtmatig is gebeurd is dat uitgerekend deze genoemde ‘geen bezwaaradviezen’ adviezen van genoemde opmerkelijke bestuursleden in overheids-nv’s uit 2011 niet terug zijn te vinden op www.soab.cw. Dat er daadwerkelijk VDC-informatie is gedeletet, wordt aldus vermoed uit de benoemingen van partijfinanciers en/of vrienden van partijfinanciers in zowel de regering-Schotte als de diverse commissariaten bij overheids-nv’s.
42) Op 11 oktober 2012 laat officier van justitie mr. Heiko de Jong de netwerkbeheerder weten dat een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten naar intimidatie en bedreigingen tegen zijn persoon niets heeft opgeleverd (bijlage 19). De Jong doet daarbij voorkomen dat de aangifte van de netwerkbeheerder ging over gedragingen jegens zijn persoon, terwijl de aangifte in essentie ging over een reeks van strafbare feiten in 2012 om ongeoorloofde toegang tot het netwerk door Römer, Calmero, Schotte, Van Leeuwen, Kouprie, hun bedrijven en de Colombianen tot de Veiligheidsdienstsystemen en het kopiëren van informatie van derde inlichtingendiensten.
43) Op 3 maart 2013 verschijnt een artikel in de Amigoe over een rapport, waaruit wordt gequote dat Römer naderhand alsnog negatief gescreend werd voor zijn functie bij de VDC. ,,Het hoeft geen betoog dat de besproken arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht, waar een algemene consensus over bestaat, ons ernstige zorgen baart”, aldus de opstellers van het rapport over Römer (bijlage 20).
44) Naast de bevindingen van zijn eigen collega’s wordt in het rapport ook gewezen op de ‘heel aparte wijze’ waarop Römer zijn intrede heeft gedaan binnen de VDC. ,,Römer werd assistent van Frank Calmero, die als crisismanager werd aangesteld nadat Gumbs door kabinet-Schotte opzij werd geschoven. Na het vertrek van Calmero werd Römer bij landsbesluit als crisismanager aangesteld. Maar iedereen die bij de VDC komt werken moet vooraf worden gescreend. Bij Römer is dit achteraf gebeurd. Volgens de opstellers van het rapport is dit punt van belang, omdat het voor een dienst als de VDC van eminent belang is dat haar neutraliteit, desnoods schijn van neutraliteit, gewaarborgd blijft.” Römer werd aldus ongescreend bij Landsbesluit benoemd tot crisismanager.
45) In januari 2015 benoemen Asjes en Navarro op aandringen van CvT-leden Vlieg en Martes, ondanks de negatieve screening, bewezen mismanagement en ongeschiktheid Michael Römer in stilte als hoofd VDC.
46) Heden: Een niet goed functionerende Veiligheidsdienst, zonder dat ook zelfs maar adequaat onderzoek verricht is naar strafbare feiten begaan verband houdende met de Veiligheidsdienst en zonder dat de plegers van deze strafbare feiten vervolgd zijn.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.