Door Masoumah Hosseini
Op 1 oktober 2022 publiceerde Follow The Money het artikel ‘Door Den Haag aangestelde gezaghebber van Bonaire laat illegaal de kust volbouwen’. In dit artikel staan diverse ongefundeerde beschuldigingen aan mijn adres. Beschuldigingen die ik eenvoudig kan weerleggen en die de auteurs net zo eenvoudig zelf hadden kunnen controleren. Helaas hadden zij daar geen interesse in.
Het gevolg van deze journalistiek onwaardige manier van werken is een aanval op mijn persoonlijke integriteit, die mijn carrière en mijn onderneming ernstig beschadigt.
Verifieerbare feiten zijn niet gecontroleerd. Mijn eigen schriftelijke reactie is genegeerd, terwijl er in het stuk wel ruimte was voor mensen om anoniem roddels over mij te verspreiden. Van mijn aanbod om aanvullende vragen te beantwoorden is geen gebruik gemaakt.
Ik weet hoe beeldvorming werkt. Voor de argeloze lezer ben je al snel schuldig. Die lezer vertrouwt er immers op dat er gedegen journalistiek onderzoek is gedaan. In dit geval is daar echter geen sprake van.
Omdat de auteurs van het artikel verzuimd hebben hun journalistieke plicht te doen, geef ik u - de lezer - zelf maar de feiten. Ik vertrouw erop dat u op basis daarvan bereid bent uw eigen oordeel te vormen. Hieronder een opsomming van zeven onwaarheden in het artikel:

  1. ,,Ook duikt zijn vriendin op als adviseur van een van de illegale bouwprojecten.” Zijn vriendin’: ik dus, sinds ongeveer een jaar ben ik de partner van gezaghebber Edison Rijna. Ik ben niet betrokken geweest bij de bouwvergunningverlening van de drie genoemde bouwprojecten (Ocean Oasis, Chogogo Beach en Sunset Beach). Sinds juli 2021 ben ik betrokken bij het project King’s Beach Resort. Dat bestaat echter alleen nog op papier. Het vergunningstraject is nog niet aan de orde.
  2. ,,Sinds 2019 heeft Rijna een relatie met de uit Afghanistan afkomstige Masoumah Hosseini.” In heel het kalenderjaar 2019 woonde ik in Nederland, wat ik eenvoudig kan aantonen met mijn bewijs van in- en uitschrijving. Eind augustus 2019 kwam ik voor het eerst in mijn leven op het mooie Bonaire, voor een vakantie van twee weken. Ik had nog nooit van Edison Rijna gehoord, laat staan dat ik toen een relatie met hem zou hebben.
  3. ,,Ze kwam naar Bonaire als medewerker van de Rijksdienst Caribisch Nederland, de vertegenwoordiging van de Rijksoverheid in de bijzondere gemeenten, waar ze werkte bij de unit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.” Dit klopt niet. Ik kwam in augustus 2019 naar Bonaire om vakantie te vieren en in maart 2020 deed ik dat opnieuw. Vanwege de coronapandemie ging het luchtruim de dag na mijn aankomst op Bonaire dicht. Ik besloot voorlopig op het eiland te blijven en maakte later de keuze om er te blijven wonen en werken. Pas op 1 oktober 2020 ging ik aan de slag bij RCN-Unit SZW, waar ik een maand later belast werd met het coördineren van team-Noodregeling (NOW). Daar kwam ik misstanden op het spoor: het onverantwoord uitgeven van belastinggeld. Direct na het melden daarvan werd ik ontslagen, op 15 april 2021. Mijn bevindingen met betrekking tot de misstanden zijn later door de Algemene Rekenkamer bevestigd.
  4. ,,Maar kort na haar aankomst op Bonaire maakt ze een opvallende carrièreswitch: ze wordt adviseur voor vastgoedontwikkelaars.” ‘Kort na haar aankomst’ klopt niet: ik woonde al ruim een jaar op Bonaire toen ik mijn baan kwijtraakte. ‘Opvallend’ is een waardeoordeel met een suggestieve lading. Ik was ontslagen en zocht werk. Op een klein eiland met een beperkte arbeidsmarkt. Als klokkenluider. Dat is bepaald niet makkelijk. Voor mij was het dus een logische stap om een eigen bedrijf (Connecting World Companies bv) te beginnen, als zakelijk consultant. Daar had ik ervaring mee: toen ik nog in Nederland woonde, was ik eigenaar van Hosseini Middle East Business Consultancy. Ook toen gaf ik advies aan diverse bedrijven en had ik regelmatig contact met overheidsinstanties. Ik denk dus dat weinig mensen deze switch naar een pad dat ik al eerder bewandeld had ‘opvallend’ zouden noemen.
  5. ,,Meerdere anonieme bronnen zeggen dat ze onder meer Schellevis adviseert met betrekking tot Chogogo.” Ik heb telefonisch en schriftelijk gemeld dat ik nooit voor Hans Schellevis heb gewerkt. Schellevis bevestigt dit in het artikel. Zelfs staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) verklaart in het artikel dat zij van de gezaghebber heeft vernomen dat ik niet betrokken ben bij de casus Chogogo. Het tegendeel wordt uitsluitend beweerd door anonieme bronnen.
  6. ,,Wel staat vast dat Hosseini als adviseur voor het Ocean Oasis werkt, een resort van de Amsterdamse vastgoedondernemer Jeroen van Stralen.” De bouw van beachclub Ocean Oasis is in het eerste halfjaar van 2019 afgerond. In die periode woonde ik aantoonbaar nog in Nederland en was ik nota bene nog Statenlid in Zuid-Holland. Toen ik in augustus 2019 voor het eerst op Bonaire kwam, stond Ocean Oasis er al. Ik kan dus onmogelijk betrokken zijn geweest bij de aanvraag en de verlening van de bouwvergunning. Jeroen van Stralen leerde ik tijdens mijn vakantie aan de bar van Ocean Oasis kennen. Ik word pas sinds juli 2021 door hem ingehuurd, in beginsel voor het project King’s Beach Resort. Ook voor zijn andere bedrijven voer ik soms opdrachten uit. Dan gaat het om het bij de overheid opvragen van informatie over vergunningstrajecten en door Van Stralen ingediende bezwaren. Ik fungeer daarbij als contactpersoon. In dat kader heb ik ook namens hem informatie opgevraagd over het vergunningstraject voor een pier bij Ocean Oasis. Hiermee is geen enkele wet overtreden. Er is ook op geen enkele manier sprake van belangenverstrengeling.
  7. ,,Hosseini heeft begin dit jaar de eer om de plannen te presenteren aan het eilandbestuur.” De plannen voor King’s Beach Resort zijn niet door mij, maar door Studio Piet Boon gepresenteerd. Ik heb dat ook aan de auteurs gemeld. Hoewel het eenvoudig te controleren is, hebben ze hun bewering laten staan.


Follow The Money heeft een artikel gepubliceerd dat niets te maken heeft met journalistiek onderzoek. Daarmee is mijn goede naam ernstig aangetast. Ik ben meer dan alleen de partner van de gezaghebber. Ik ben een burger en een ondernemer die haar hele leven lang haar eigen brood heeft verdiend. Dat is wat ik nu ook doe. Niets meer en niets minder.

De auteur, Masoumah Hosseini op Bonaire, heeft deze opiniebijdrage aan het Antilliaans Dagblad aangeboden in reactie op een recente publicatie van Follow The Money, een Nederlandse onafhankelijke nieuwswebsite voor financieel-economische onderzoeksjournalistiek. In verband met de publicatie had FTM vooraf een persbericht uitgestuurd naar andere media.

F11 OPINIE Beschadigd door FTM 3

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).