Rode kaart voor de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP)

Tekst en foto Jeff Sybesma

Tijdens de recente Statenbehandeling van de overheidsbegroting 2023 zei de minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), op een sarcastische toon dat (natuur)organisaties die zich richten op de bescherming van hagedissen op allerlei manieren trachten de ontwikkeling van Oostpunt tegen te houden. Hem was namelijk gevraagd uit te wijden over de recente gebeurtenissen rondom Oostpunt waarbij de rechter zich heeft uitgelaten over de uiteindelijke bestemming van Oostpunt en de wijziging van het Landsbesluit tot instelling van het onderwaterpark Spaw-gebied I (Spaw staat voor Specially Protected Areas and Wildlife). Volgens de minister van VVRP lopen ontwikkelaars die een bouwvergunning aanvragen tegen dit soort instellingen aan die alle mogelijkheden van de wet gebruiken, zoals inzage vragen, bezwaren aantekenen en zelfs rechtszaken aanspannen, om te voorkomen dat de familie Maal hun terrein - 10 procent van het eiland - ontwikkelt. Het is duidelijk dat met deze woorden de minister van VVRP zich volledig schaart achter projectontwikkeling en niet achter natuurbeheer en -bescherming omdat die in zijn optiek het belang voor de mensen van Curaçao niet voor ogen heeft, doch alleen die van hagedissen en dat soort beesten.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).