Door Omayra Leeflang
Het gesteggel over de bouw en kosten van het nieuwe ziekenhuis zal nog een tijdje doorgaan terwijl de opleveringen van het gebouw gepland is voor mei 2018 (bouwkundig) en augustus 2018 (technisch). Welke zorgkwaliteit we met dit nieuwe gebouw kunnen aanbieden, is maar zeer de vraag. Want waar we weinig of niets over horen, is over instrumenten om kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen garanderen. Juist om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen, is in december 2009 de wet op beroepen in de gezondheidzorg, de BIG-wet, gepubliceerd (Landsverordening beroepen in de gezondheidzorg P.B 2009, no.69). BIG-wet artikel 29 stelt in het hoofdstuk Kwaliteit van de beroepsuitoefening: ,,Een medische beroepsbeoefenaar biedt zorg aan die verantwoord is. Zorg is slechts verantwoord te achten als die ten minste wordt verleend op basis van deskundigheid, van een goed niveau is, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd op de reële behoeft van de patiënt.”
Sinds het in elkaar schuiven van het Lands- en Eilandsbestuur onder de autonome status van Curaçao op 10 oktober 2010 is ons wetgevingsbewustzijn achteruitgegaan. Onze bestuurders en parlement worden in beslag genomen door uitvoerende taken. In de tijd van twee bestuurslagen, kon de landsregering en het parlement zich bezighouden met beleid en wetgeving terwijl de eilandsregering zich kon bezighouden met uitvoerende taken. Ook de ambtenaren konden zich beter focussen op het verschil in taken. 
Nu we dat onderscheid niet meer hebben, komen de landstaken die meer abstract bestuurlijk zijn zoals wetgeving en beleid, in het gedrang. Bijvoorbeeld: we stellen een nationale vrije dag vast, 10 oktober, bij proclamatie, dus zonder wetgeving; we hebben een privacywet maar er komt geen uitvoeringsregeling of orgaan. Zo hebben we nu al negen jaar een BIG-wet maar komen niet tot de uitvoeringsregelingen. 
Het gevolg is dat de BIG-wet van Curaçao wacht op uitvoering omdat de slotbepaling artikel 66 stelt: ,,Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld …”
In de praktijk betekent het dat we onlangs de inspecteur Volksgezondheid, terecht, horen praten over het aan banden leggen van laseractiviteiten van salons omdat die tot voorbehouden handelingen horen. Maar de wet waarin de voorbehouden handelingen netjes zijn opgesomd, BIG-wet artikel 24, wacht nog op uitvoering.
Ook de rel met een chirurg die vorig jaar in opspraak raakte (terecht?) en een Nederlands chirurg dit jaar, had kunnen worden voorkomen als de BIG-wet in uitvoering was. 
Uit een artikel van Caribisch Netwerk, 30 januari 2017 door Elisa Kook, blijkt dat drie van de achttien genoemde chirurgen op surgerycuracao.com en liveincuracao.com een registratie hebben in het Nederlandse BIG-register. Hoe het staat met de registratie van de 15 anderen, weet niemand.Ik hoop met dit artikel bij te dragen aan het wetgevingsbewustzijn van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers, in het bijzonder voor de uitvoering van de BIG-wet van Curaçao die al negen jaren wacht op uitvoering.
Over de manier waarop ons wetgevingsbewustzijn structureel kan worden hersteld ondanks de in elkaar geschoven bestuurslagen (land en eiland) met alle nadelig gevolgen vooral voor de wetgeving in ons land, kom ik op een ander moment terug.

Omayra Leeflang is oud-minister van verschillende posten, waaronder Onderwijs en Gezondheid en was jarenlang Statenlid; eerst voor PAR en later namens haar eigen partij Un Kòrsou Hustu.

ADOpinie 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).