Door Omayra Leeflang
De bouw van het nieuwe ziekenhuis had een win-win kunnen zijn voor Curaçao in plaats van een financiële strop met een budgetoverschrijding van ruim 20 procent.
In november 2009 gaf het toenmalige Bestuurscollege van Curaçao de opdracht aan de Stichting Fundashon Hospital Nobo voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis. Het Bestuurscollege zorgde voor een budget waarmee de kosten tot aan de ontwerpfase (2011) konden worden betaald. Ter financiering van de bouw zou door de stichting geld worden geleend op de kapitaalmarkt.
Reeds op 11 oktober 2010, een dag na het aantreden van de eerste regering van Curaçao, maakte de politici duidelijk dat ze niet van plan waren door te gaan op de ingezette weg. Het voltallig bestuur van de FHN, onder voorzitterschap van prof. Bob Pinedo, trad op 18 oktober af. De eerste gemiste kans.
Het proces van de bouw en natuurlijk ook het budget kwam onder het beheer van de regering met Jacintha Constancia als minister van Volksgezondheid. Het nieuw ziekenhuis zou op het Amstelterrein (Scadta) gebouwd worden en Ballast Nedam kreeg de opdracht voor de bouw.
In een motie van de openbare vergadering van 11 april 2013 besloot de toenmalige coalitie van partijen (PS, PAIS, PNP en Sulvaran) dat er geen steun was in het parlement voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis op het Amstel-terrein (Scadta). Helmin Wiels had in de regering van 2012 wel ingestemd met de bouw op het Scadta-terrein. Het parlement sprak zich in 2013 uit voor een traject voor de bouw van het ziekenhuis door Sehos en wel in Otrobanda. In de motie van 2013 werd ook besloten dat het geld op de begroting van 2013 gereserveerd voor de plannen van het nieuwe ziekenhuis zou moeten worden besteed aan onderwijs, sport, economie, werkgelegenheid infrastructuur en wijkverbetering.
Sehos zou evenals FHN onder prof. Pinedo, de kosten financieren op de kapitaalmarkt. Nog geen maand later op 5 mei 2013 werd Helmin Wiels vermoord en hoewel dezelfde coalitie aanbleef, trad er een nieuwe premier aan, Ivar Asjes. En weer vond er een wijziging plaats van de plannen. Financiering van het nieuwe ziekenhuis kwam weer op de begroting van de overheid. Tweede gemiste kans.
Op de begroting 2013 stond een bedrag van 10.150.000 gulden opgenomen voor het project nieuwe ziekenhuis. Dat ging niet meer conform de motie van 11 april 2013 naar onderwijs, sport, economie, werkgelegenheid infrastructuur en wijkverbetering. Tevens betaalde de regering een bedrag van 300.000 gulden aan de eigenaar van Colon Shopping Center voor het niet tijdig inroepen van de koopoptie van het shoppingcenter. Het complex werd later toch gekocht om gedeeltelijk gesloopt te worden voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, voor 18.500.000.
De teerling is geworpen. Het nieuwe ziekenhuis wordt met een lening door de regering van Curaçao gefinancierd. Volgens de uitspraak van de huidige minister van Volksgezondheid, Suzy Camelia-Römer, zal er een budgetoverschrijding zijn van tussen de 100 en 125 miljoen. Het vastgestelde budget voor het nieuwe ziekenhuis was 421,8 miljoen gulden.
Intussen staat de schuldpositie van Curaçao op 50 procent van het bnp, ruimschoots boven de toegestane schuldquote van 40 procent bnp. Daarin heeft de lening voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis een flink aandeel.
De vooruitzichten op 10-10-‘10 met een schuldquote van 31 procent van het bnp, na de schuldsanering door Nederland, waren zeer hoopvol. Maar politiek betekent keuzes maken en die hebben we gemaakt. Waarvan akte!
Het resultaat is dat we formidabele kansen onwijs hebben gemist. Met de juiste keuzes hadden we een ziekenhuis kunnen bouwen gefinancierd op de kapitaalmarkt door een stichting FHN of Sehos, terwijl we ook voldoende ruimte op de gewone dienst van de begroting en op de kapitaaldienst hadden om geld te lenen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Curaçao.
Omayra V.E. Leeflang is was jarenlang minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen. Later werd zij lid van de Staten van Curaçao.

ADOpinie 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).