De meeting van de ECB ‘governing council’ gevolgd door de persconferentie afgelopen donderdag, kan zonder meer gekwalificeerd worden als een hoogtepunt in de markten deze week.

marktupdate

De baas van deze centrale bank, Mario Draghi, heeft in duidelijke taal aangegeven dat het beleid van de ECB zal worden heroverwogen en dat er meer monetaire ondersteuning kan volgen in maart dit jaar.
In de editie van 18 december 2015, 1 dag na de renteverhoging in de VS, hebben we aangegeven dat de euro verder onder druk is komen te staan en dat het zeer waarschijnlijk is dat de euro/dollar-koers onder de 1,00 zal duiken. De uitlatingen van Draghi voegen meer overtuiging toe aan dit vooruitzicht.
De ECB heeft de rente niet aangepast (0,05 procent benchmark-rente en -0,3 procent overnight-rente) en laat het ‘asset buy programma’ (60 miljard euro per maand tot maart 2017) eveneens ongewijzigd. Wel benadrukt de centrale bank dat:
* inflatie in de eurozone op 0,2 procent staat, ver onder de benchmark van 2,0 procent;
* de deflatoire druk toeneemt door dalende grondstoffenprijzen, in het bijzonder olie;
* groeivooruitzichten van opkomende landen verslechterd zijn, aandelenmarkten dalen terwijl ook geopolitieke risico’s zijn toegenomen sinds de laatste ECB-meeting.
Tegen deze achtergrond is de ECB dan ook bereid om extra maatregelen te treffen. Dit kan betekenen een verruiming van het asset buying programma in combinatie met een lagere rente. De markt heeft deze signalen positief opgevat: aandelenmarkten herstelden.
De euro echter zwakt verder af en met meer renteverhogingen in de VS in het vooruitzicht, kan deze munt verder dalen.
In reactie op de aankondiging van de ECB heeft Goldman Sachs bijvoorbeeld haar visie op de euro/dollar-koers neerwaarts bijgesteld en wel als volgt: 1,04, 1,00 en 0,95 in respectievelijk 3, 6 en 12 maanden.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean