‘Will Curaçao go with the flow?’ Deze vraag stelt de jongste Short Term Economic Review (STER) van de Kamer van Koophandel, die deze week in de publiciteit kwam. Profiteert Curaçao van de wereldeconomie die zich herstelt? Het antwoord is vooralsnog ‘nee’. En dat is op zichzelf opmerkelijk. Want ondanks de gezonde startpositie van het nieuwe Land Curaçao gaat het niet bergopwaarts, maar is er sprake van een ‘hapering’ - zoals de KvK de ontwikkeling in het derde kwartaal beschrijft - gevolgd zelfs door een ‘teruggang’ in kwartaal vier. De impact die politiek op de bedrijvigheid heeft is erg groot, dat blijkt wel uit het - negatieve - effect dat de verkiezingen van augustus 2010 hebben (gehad) op bestedingen, investeringen, bouw, handel en industrie.
Van een ommekeer lijkt nog geen sprake, hoewel de regering werkgelegenheid wil creëren en de economie ontwikkelen. ‘Curaçao means business’, aldus het kabinet. Aan goede intenties ontbreekt het niet, bijvoorbeeld als het gaat om de noodzakelijke aanpassing van het belastingstelsel. Maar de uitvoering wekt op z’n zachtst gezegd nog weinig vertrouwen. En vertrouwen is - overal ter wereld en dus ook op Curaçao - het magische woord voor duurzame vooruitgang. Dat vertrouwen en een bepaalde mate van voorspelbaarheid ontbreken echter. In korte tijd kan veel veranderen. Zes maanden na 10-10-‘10 heerst er veel spanning, onrust en onzekerheid. Met elke dag een nieuw incident, schandaal of conflict. Er is geen garantie over hoe de vlag er over een halfjaar bij hangt. Premier Gerrit Schotte (MFK) kon afgelopen zondag in een onverwachte nationale rede in de reguliere zendtijd van Telenotisa zelf wel zeggen tevreden te zijn, andere meer objectieve indicatoren geven aan dat er met name onder zakenlieden terughoudendheid bestaat. Iets wat ook tot uiting komt in de conjunctuurmonitor van de KvK en ook wordt bevestigd in het onlangs door de Centrale Bank naar beneden bijstellen van de geprojecteerde economische groei. Daarom is het antwoord van STER op de vraag die zij zelf stelt helaas niet positief: ‘Curaçao did not go with the flow in 2010’.
Het roer moet om. Politieke bestuurders dienen vooraleerst voor meer rust te zorgen en niet constant als een onbesuisde stoorzender of als ‘oppositie binnen de coalitie’ te werk te gaan. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de ministersploeg, ook van de partijleiders van de coalitie (en hun financierders), maar puntje bij paaltje komt het uiteindelijk aan op de individuele verantwoordelijkheid van de elf Statenleden van MFK, PS en MAN. Want alles wat er gebeurt (en niet gebeurt), kan alleen dankzij hun stem en steun.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).