Het ‘eigenaarschap’ van het Coho. Dat noemt premier Gilmar Pisas (MFK) van Curaçao nog steeds een probleem. Zo blijkt uit zijn in de media uitgelekte brief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties.

16E774E1 45B1 4DA3 A06C 37B752F82ABBHij spreekt daarin namens het parlement, overigens nog zónder met de parlementariërs over Coho in debat te zijn gegaan: ,,Vele leden van de Staten”, zo weet hij ,,menen dat met name het eigenaarschap van de autonome landen, waarop in de voorlichting van de Raad van State nadrukkelijk gewezen is, nog steeds een voelbaar gemis is in het voorstel voor de consensusrijkswet Coho.”
Echter, zo kan men zich afvragen, is het ‘nader rapport’ van de Raad van State (RvS) wel gelezen en ook goed gelezen? Want ja, in de eerste adviesronde stond de Afdeling advisering van de RvS uitvoerig stil bij dit punt van ‘ownership’ ofwel eigenaarschap. Met diverse kritische punten. Maar daarna zijn door eerst toenmalig staatssecretaris Raymond Knops (CDA) en daarna ook zijn opvolger Van Huffelen verschillende wijzigingen doorgevoerd. Het staat allemaal in de stukken. Het ‘nader rapport’ van de RvS - het adviesorgaan waar Pisas naar verwijst - laat duidelijk zien hoe het wetsvoorstel is aangepast. Het is een kwestie van (goed) lezen en ook goed willen lezen. En waar het gaat om ‘eigenaarschap’ is het van belang om de noodzakelijke hervormingen - die vaak al twintig jaar of zelfs nóg langer in allerlei rapporten worden beschreven en bij herhaling geherformuleerd - vervolgens ook naar zichzelf toe te trekken.
Het Antilliaans Dagblad gaat op de middenpagina’s van deze editie uitvoerig in op het ‘eigenaarschap’, zoals dat in de rijkswet Coho is geëvolueerd (geleidelijk aan vorm heeft gekregen); van het oorspronkelijke voorstel met de commentaren daarop van RvS en ook de eigen Raden van Advies van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, de aanpassingen en tot wat er nu op tafel ligt.
Dit is wat de begin dit jaar aangetreden Van Huffelen in de documenten over het ‘eigenaarschap’ van Coho op heldere wijze zegt: ,,Uit de reacties komt naar voren dat ik de kritische kanttekeningen van de Afdeling advisering van de RvS en de Caribische Adviescolleges bij het fundament van dit voorstel goed op mij heb laten inwerken. Dit heeft, in onderlinge overeenstemming met de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, geleid tot verscheidene ingrijpende aanpassingen aan het voorstel. Kort samengevat is naar aanleiding van genoemde kanttekeningen de bevoegdheidsstructuur van het voorstel gewijzigd, de relatie tussen de minister van BZK en het Coho anders vormgegeven en de rol van het Coho in het kader van financieel toezicht drastisch afgezwakt. Alle wijzigingen tezamen moeten ertoe leiden dat de Caribische landen meer eigenaarschap kunnen tonen voor de hervormingen en dat het Coho beter dan eerst is toegerust om de landen hierbij te ondersteunen en toezicht uit te oefenen.”
‘Eigenaarschap’ is - met andere woorden - iets wat actief beleefd moet worden; moet worden getoond, of nóg duidelijker gezegd: eigenaarschap moet zichzelf worden toegeëigend.

Vervolg van dit artikel lezen? Neem dan een online abonnement op de krant.