Iets minder armoede, maar hogere inkomensongelijkheid

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn op de goede weg met armoedebestrijding, maar de doelen omtrent het verminderen van ongelijkheid en gendergelijkheid laten een wisselend beeld zien.

Lees meer...

‘Veel hangt samen met de kleine gemeenschap waarin we leven’

Van onze correspondent
Kralendijk - Wat preventie betreft heeft het bureau Integriteit van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) al behoorlijk stappen gemaakt. Er zijn een meldingsprocedure en een onderzoeksprotocol opgesteld, het afleggen van de ambtseed door nieuwe ambtenaren wordt tegenwoordig ingeleid met een bewustwordingssessie en er zijn risicoanalyses op afdelingsniveau gemaakt. Dit laat Machteld Klaassen, chef van het kabinet van de gezaghebber, weten in een interview met Bon Bini Bonaire.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Voormalig VVD-leider en milieuminister Ed Nijpels gaat de klimaattafel voor Bonaire opzetten. Nijpels is zeer verbonden met de klimaatakkoorden in Nederland als voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij krijgt een half jaar de tijd om een voorstel te presenteren.

Lees meer...