Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De week voor Kerstmis is de drukste periode op Flamingo International Airport op Bonaire. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het vliegverkeer op de eilanden van Caribisch Nederland.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - In het bestuursakkoord tussen Nederland en Bonaire is afgesproken dat deze maand het verbeterplan voor financieel beheer zou worden afgerond. Het College financieel toezicht (Cft) stelt met teleurstelling vast dat dit niet is gelukt.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Kralendijk - Scholen en schoolbesturen op Bonaire gaan structureel samenwerken met kinderopvangorganisaties en proberen dat zoveel mogelijk onder één dak te doen. Zodat er sneller en beter ingespeeld kan worden op de talenten en vragen van de kinderen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Steeds meer Bonairianen vallen buiten de boot door de toegenomen complexiteit van de samenleving en verstoring van de systemen die er vroeger voor zorgden dat iedereen net kon meekomen. Dat meldt het rapport ‘Veiligheidsbeeld BES 2018, Een onderzoek naar praktische handvatten om criminaliteit en onveiligheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan te pakken’.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Mede als gevolg van een persbericht van vakbond Fedebon zijn op Bonaire berichten verschenen over het niet verlengen van een tijdelijk contract van een Kooyman-medewerker, waarin de indruk wordt gewekt dat dit is gebeurd omdat deze ex-werknemer in juli 2018 heeft deelgenomen aan een staking.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).