Emily de Jongh-Elhage: Nederland houdt zich aan de schuldsanering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Emily de Jongh-Elhage is heel blij met de plannen zoals die staan opgesteld over de Nederlandse Antillen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting. ,,Nederland gaat financieel zeer zware tijden tegemoet, maar aan de afspraken met de Antillen wordt gelukkig niet getornd”, aldus de premier.
In de zogeheten Beleidsagenda over de Rijksbegroting, hoofdstuk IV-Koninkrijksrelaties, staat vermeld dat 2010 wordt gezien als het jaar van de overgang voor de Nederlandse Antillen. Nederland gaat er van uit dat volgend jaar de Antillen worden ontmanteld. In de Rijksbegroting staat nog steeds 1,7 miljard euro gereserveerd voor de Antillen, zoals overeengekomen in de Slotverklaring van 2006. Het geld staat over verschillende jaren gereserveerd op de begroting.
De Jongh-Elhage: ,,De economische terugslag is frustrerend voor Nederland. Maar ik ben blij dat ondanks de zware financiële tijden in Nederland de afspraak met ons overeind blijft.”
De premier benadrukt dat de kans die de Antillen krijgt om een groot deel van de overheidsschuld kwijt te raken, ‘uniek’ is. ,,Deze kans krijgen we nooit meer. Ik ben heel blij en wil de staatkundige vernieuwing nu ook gaan afmaken.”
Eind deze maand spreekt staatssecretaris Ank Bijleveld (Koninkrijksrelaties) op Curaçao met de Antillen en de Antilliaanse eilanden tijdens een Politieke Stuurgroep. Daarbij moet de datum worden vastgelegd voor de ontmanteling.
Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen en Aruba Rob Vermaas zei gisteren: ,,Het is maar goed dat de afspraken over de schuldsanering al in 2006 zijn gemaakt en toen zijn vastgelegd in de Slotverklaring”. Onder de huidige omstandigheden, waarbij volgens Vermaas de Nederlandse staatsschuld met 40 miljard euro per jaar toeneemt, zouden die besprekingen heel anders kunnen uitpakken.
Op pagina 6
‘Afspraak is afspraak’

wouterbos

 

Lees meer...