‘Stop met doen van onjuiste publieke uitlatingen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens Curaçao Medical Center (CMC) moet de oplossing voor de problemen in en met het ziekenhuis gezocht worden in een oprechte dialoog op basis van de feiten, en niet in het doen van - onjuiste - publieke uitlatingen.

cmcDeze boodschap kreeg de regering-Pisas (MFK/PNP) afgelopen vrijdag. CMC stuurde gisteravond hier ook een persbericht over uit. De directie nodigt het kabinet nogmaals uit tot overleg. Alle mogelijke oplossingen zijn daarbij bespreekbaar.
In reactie op verschillende ‘onjuiste publieke uitspraken’ heeft de raad van bestuur (RvB) van CMC Exploitatie een brief gestuurd aan de minister-resident, de minister van Financiën, de minister van Gezondheid en de minister van Justitie.
Het doel van deze brief is om twijfels weg te nemen en te herhalen dat het CMC er ‘geen bezwaar tegen heeft’ dat de regering het onbewerkte rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt.
De tweede onjuiste bewering is een tekst op de persoonlijke Facebookpagina van minister Javier Silvania (MFK) van Financiën, waarin wordt gesteld dat er mensen op Curaçao sterven als gevolg van een wachtlijst van CMC. ,,Er is geen informatie die deze bewering ondersteunen”, aldus de RvB.
Het is van belang te beseffen dat de wachtlijst alléén betrekking heeft op electieve zorg; dus voor niet-acute en niet-levensbedreigende aandoeningen. ,,Mocht de toestand van een patiënt verslechteren of dringende zorg vereisen, dan krijgt de patiënt onmiddellijk voorrang om behandeld te worden. Acute en essentiële behandelingen zijn nooit uitgesteld, zelfs niet tijdens de Covid-19-golven in 2020, 2021 en 2022.”
Verder benadrukt de directie opnieuw het grote gat tussen de werkelijke kosten van dienstverlening aan verzekerden en het bedrag dat van de Sociale Verzekeringsbank SVB wordt ontvangen en in het zorgbudget is vastgelegd. Dit is al het geval sinds 2019, 2020, 2021 en nu wéér in 2022.
Het ministerie van Gezondheid kent stelselmatig een ontoereikend zorgbudget toe om de ziekenhuisdiensten van CMC aan bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten; 98 procent van alle patiënten) te dekken.
Over de zorgbudgetten 2019 tot en met 2021 loopt een beroepsprocedure bij de rechter, maar in plaats van te procederen geeft het ziekenhuis ‘er de voorkeur aan om in overleg met de ministers Gezondheid en Financiën tot een oplossing te komen’. ,,CMC heeft al vele malen geprobeerd deze kwestie op te lossen, heeft sinds 2019 vele brieven naar de regeringen van Curaçao gestuurd, maar heeft nog geen reactie ontvangen.”
Al met al kampt het nieuwe Curaçaose ziekenhuis met gecumuleerd verlies van 148,4 miljoen gulden per medio 2022, zoals het Antilliaans Dagblad vorige week berichtte, en een gecumuleerde schuld aan crediteuren van 104,5 miljoen, waarvan CMC Vastgoed het hoogste uitstaande bedrag heeft.
Dit vormt ‘een aanzienlijk risico’ op middellange en lange termijn voor het preventieve en correctieve onderhoud van het gebouw, alsook voor het noodzakelijke opgebouwde kapitaal voor het vervangingsprogramma van medische apparatuur.
CMC blijft in afwachting van het gewenste dialoog met de regering om deze kwesties op te lossen.