Directielid Sprock maakt overstap naar Banco di Caribe

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij APC Bank, medio april 2020 officieel opgericht door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), is sinds kort een interim-directie aangetreden.

APCdushiVolgens nog niet bevestigde berichten treden Shaffie Wihby en Milouzka ‘Mili’ Sprock per 1 augustus niet meer op als tijdelijke directeuren van APC Bank. Laatstgenoemde is overgestapt naar Banco di Caribe (BdC), die onlangs werd overgenomen door United Group Holdings. De 74-jarige Wihby was als oud-bankier (voorheen onder meer RBC Bank en MCB Bank) al gepensioneerd. Zijn contract eindigde per 30 juni en hij heeft zich bereid verklaard om tot 31 juli aan te blijven.
Het interim-bestuur bij APC Bank wordt nu gevormd door Carel Lopez en Michael Hellburg. Lopez is een oudgediende met de nodige ervaring in de financiële sector. Jaren terug was hij interim-directeur bij Girobank, nadat deze in verband met de noodregeling onder het rechtstreekse beheer van de Centrale Bank CBCS kwam.
Hellburg is momenteel tevens bestuurder van de Centrale Hypotheekbank (CHB), die voor het grootste deel in handen is van het APC-fonds. Hij vormt samen met Roxanne Eisden het management van CHB.
Wihby was tot voor kort ook directeur van PSB Bank (de voormalige Postspaarbank), die sinds april 2020 volledig in handen is van APC Bank. Naast hem is ook Rochelle Monte bestuurder van de PSB, die dus rechtstreeks onder de APC Bank valt en daarmee onder het nieuwe interim-management van Lopez en Hellburg.
Sprock is een nieuwe betrekking aangegaan bij Banco di Caribe en had al medio maart jongstleden haar ontslag bij APC Bank ingediend. Op verzoek van de raad van commissarissen (RvC) is zij tot 31 juli aangebleven om de nodige ondersteuning te bieden, totdat er door de CBCS een nieuw interim-bestuur is goedgekeurd.
Momenteel is de RvC van APC Bank bezig met de nodige werkzaamheden om op korte termijn een nieuw management, na de nodige instemming vanuit de CBCS, aan te stellen.
De jaarrekeningen 2020 van PSB en APC Bank zijn uitgebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan de laatste details om de jaarrekening 2021 uit te brengen. E&Y is de externe account van beide instellingen.
Het interim-bestuur van Lopez en Hellburg lijkt vooral de taak te hebben om orde op zaken te stellen en de APC Bank spoedig operationeel op de rails te krijgen. Dat is ook vereist in verband met (het behoud van) de van de toezichthouder CBCS verkregen bankvergunning.
In de verschillende RvC-en van APC Bank, PSB Bank en CHB komen twee namen telkens terug: die van Karina Lombardi-de Freitas Brás en van François ‘Michelle’ Simon. Zahira Picus is commissaris bij zowel PSB als de Centrale Hypotheekbank.
Volgens het vorige week uitgebrachte jaarverslag 2021 van de APC Groep zijn bij APC Bank 87 personen in dienst; een jaar eerder waren dat er 81.


Doelstelling: ‘phygital’ bank worden
Dit  staat vermeld in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2021 van de APC Groep over de bankactiviteiten van APC Bank nv (inclusief PSB Bank nv), waarin APC een belang houdt van 100 procent. Het fonds heeft op 14 april 2020 APC Bank nv opgericht. Het statutaire doel van APC Bank is het optreden als bank- en kredietinstelling ter uitoefening van het bankbedrijf, de wissel- en commissiehandel en de makelaardij en bemiddeling in effecten en overige waardepapieren, alsmede het verrichten van alle financiële operaties in de ruimste zin van het woord; optreden als spaarbank; agent voor verzekeringsovereenkomsten, en het deelnemen in andere vennootschappen.
APC Bank heeft op 28 april 2020 een 100 procent belang in PSB Bank verworven en vervolgens heeft APC Bank na een traject op 31 december 2020 een commerciële banklicentie verkregen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). ,,Doelstelling van APC Bank is een digitale bank op te zetten met fysieke locatie(s) zijnde ‘phygital’ bank.”
Sinds de oprichting van APC Bank in april 2020 en de overname van PSB Bank door deze in mei 2021, wordt ‘hard gewerkt om invulling te geven aan de voorgenomen digitale bank’. ,,Dit traject wordt zorgvuldig uitgevoerd.”
APC heeft inmiddels 96,7 procent van de aandelen van de Centrale Hypotheekbank (CHB) in bezit, terwijl de rest in handen is van het (voormalig) Werkliedenpensioenfonds. ,,CHB zal in een latere fase overgenomen worden door de APC Bank, zodat de drie banken uiteindelijk tot één bank samensmelten in de nieuwe digitale APC Bank.”
Aldus directie en bestuur in het jaarverslag 2021. Het fonds is dus voornemens om, na de verkrijging van de overige aandelen van CHB, zijn volle participatie in het kapitaal van CHB over te dragen aan APC Bank.