Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra is er al mee begonnen en gaat de komende jaren het personeelbestand verder terugbrengen van 616 werknemers in het pre-coronajaar 2019 tot 468 medewerkers in het jaar 2026.

AqualectraIn geld uitgedrukt betreft dat een totale besparing van bijna 13,9 miljoen gulden in 2026 vergeleken met 2019. Dit blijkt uit een bijlage behorend bij de nota naar aanleiding van het nader voorlopig verslag in verband met de Landsverordening normering topinkomens. De stukken zijn onlangs aan de Staten aangeboden.
De vakbonden van het Curaçaose nutsbedrijf ‘zijn niet akkoord gegaan’ met de inkorting van 12,5 procent van de arbeidsvoorwaarden. Wel hebben de bonden ingestemd met een ‘herinrichtingstraject’, waarbij de personeelskosten over een aantal jaren uitgesmeerd verminderd zullen worden.
Medio vorig jaar is Aqualectra het traject van herinrichting ingegaan. De verwachting is dat er met de herinrichting tussen de 75 en 80 formatieplaatsen kunnen komen te vervallen en dat daarmee de personeelskosten met minimaal zo’n 18 procent zullen worden verminderd.
,,Deze vermindering zal voor de uitgaven aan loonbelasting en de diverse sociale premies uiteraard een aanzienlijke verlaging in een vergelijkbare orde van grootte met zich meebrengen”, meldt het document. De totale personeelskosten van het water- en stroombedrijf zullen daarom de komende jaren een aanzienlijke structurele daling laten zien.
In 2019 ging het nog om 90,9 miljoen aan personeelskosten. In 2020 om 88,4 miljoen; gevolgd door 2021 met 85,8 miljoen; 2022 met 79,4 miljoen; 2023 met 76,4 miljoen; en vervolgens bedragen tot en met 2026 de uitgaven aan personeel jaarlijks zo’n 77 miljoen.
De totale besparing (ten opzichte van 2019) bedraagt dan 13.879.000 en uitgedrukt in aantal personeelsleden gaat het om 148 minder in vergelijking met genoemd pre-coronajaar.
Hieruit blijkt dat de totale inkorting op het personeelsbestand vergeleken met 2019 op 15,3 procent neerkomt, rekent Aqualectra uit. ,,Hiermee acht het bestuur te hebben voldaan aan hetgeen verzocht werd.”
Tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Integrated Utility Holding nv (IUH), ofwel Aqualectra, op 24 juli 2020, heeft het bestuur expliciet begrepen dat ter invulling van de 12,5 procentnorm niet alleen een inkorting op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers tot de mogelijkheden hoort, maar ook gekeken kan worden naar het totaalplaatje van personeelskosten.
Gezien het feit dat er vanuit de vakbonden geen bereidheid was om wijzigingen aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Aqualectra, ziet de directie het als het meest haalbare om de kosten van het personeel de komende jaren substantieel terug te dringen.
De bijlage alsmede de nota in verband met de te behandelen Landsverordening normering topinkomens werd eind vorige week aan de Staten aangeboden. De regering heeft aangedrongen op spoedige behandeling en instemming door het parlement.