‘In de feestmaand december extra voorzichtigheid geboden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering zal vanaf 5 december de noodtoestand verlengen met nog eens negentig dagen. Dat is gisteren tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen naar voren gebracht.

noodtoestandHet is volgens premier Gilmar Pisas (MFK) namelijk een tool om snel maatregelen te treffen in het geval er een escalatie komt van het coronavirus. En die kans zit erin, zo is aangegeven. Want in de feestmaand december komen er veel familieleden en vrienden over uit voornamelijk Nederland waar de besmettingen in tegenstelling tot Curaçao hoog zijn en er gevaar is van de omikronvariant. Daarom is er extra voorzichtigheid vereist en zijn enkele belangrijke maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat december ook een echte feestmaand kan worden, zo is aangevoerd.
Ten eerste is het belangrijk, gezien het groot aantal bezoeken in december, dat de boosterprik gauw gegeven wordt. Maandag wordt gestart met de zestigplussers en werkenden in de zorg die deze prik kunnen krijgen in de poli van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Het gaat om circa 33.000 personen. En, zo belooft de premier: ,,Later zal de leeftijd aangepast worden en kan vanaf 18 jaar een boosterprik verkregen worden.”
Daarnaast heeft de premier alle frontliners, zoals leden van het Korps Politie Curaçao (KPC) en hulpverleners in de zorg, verzocht de eventueel door hen opgenomen vakantiedagen in december in te trekken. ,,Ik wil dat er steun gegeven kan worden en dat iedereen zich rustig en veilig kan voelen in de feestmaand”, zo benadrukt Pisas.
Ten slotte zal er strenger gecontroleerd worden op de QR-code. Nu ook bij sportevenementen. Want, zo is gisteren uitgelegd, de uitzondering die voor sport gold is verlopen en in oktober is al aangegeven dat per 1 december ook hiervoor de QR-code gaat gelden als het gaat om meer dan honderd bezoekers en sporters. ,,De entertainmentsector heeft telkens geprotesteerd over het niet eenduidige beleid, waar bij hun sector wel een QR-code vereist is en in de sportwereld niet.” En, zo benadrukt premier Gilmar Pisas (MFK) in antwoord op een vraag van een journalist: ,,Het gaat er niet om dat de entertainmentsector commercieel is en het voor sportevenementen financieel misschien lastiger is om ook nog voor de controles te zorgen, het gaat om de veiligheid van mensen.”
Om fraude bij de QR-codes te voorkomen moeten vanaf nu de medewerkers van bedrijven die de controles uitvoeren een verplichte training volgen. Die cursus wordt gegeven door de Dienst Risicobeheersing en Rampenbeleid (DRR) en wordt afgesloten met een certificaat. Daarnaast moeten organisatoren van grote evenementen verplicht de gecertificeerde controleurs inhuren.