‘Met 4,1 miljoen extra fondsen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft afgelopen maand zeker een kwart van de wachtlijst weggewerkt. Dat kon dankzij het voorschot van 4,1 miljoen gulden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

cmcVan 1 tot en met 25 november zijn er 421 operaties uitgevoerd. Daarvan waren 354 patiënten verzekerd via de basisverzekering ziektekosten (bvz) van de SVB. De overige operaties waren onder andere bij particulier verzekerden en CMC-personeel zelf. Van de 421 ingrepen was het merendeel gepland, ook wel electief genoemd (314). De overige 107 operaties moesten acuut, met spoed, gebeuren.
Eind oktober was het aantal patiënten op de wachtlijst van het ziekenhuis gestegen naar 1.636. Daaronder waren 1.529 bvz-verzekerden. Vanwege een tekort aan financiële middelen lag de electieve zorg voor SVB-patiënten de hele maand oktober stil. Met het voorschot van 4,1 miljoen kon de wachtlijst vanaf 1 november weer aangepakt worden. Die is tot en met 25 november met een kwart geslonken.
Van alle patiënten op Curaçao is 85 tot 90 procent via de bvz verzekerd. Eerder werd al duidelijk dat het voorschot niet voldoende zou zijn om de uitgaven in verband met de zorg aan SVB-patiënten voor de rest van het jaar te dekken. Het CMC heeft ook voor de maand december 4,1 miljoen aan additionele fondsen gevraagd bij de minister van Financiën. De ziekenhuisdirectie wacht nog op een beslissing van de overheid.
CMC-woordvoerder Germaine Gibbs laat desgevraagd weten dat het bedrag van 4,1 miljoen gulden gebruikt wordt om de kosten van de electieve ingrepen te kunnen betalen, waaronder de materialen. Maandelijks geeft het ziekenhuis ongeveer 21 miljoen gulden uit aan behandelingen en verpleging van SVB-patiënten. Het beschikbare budget dekt slechts 16,9 miljoen van die kosten. Volgens Gibbs kan op dit moment nog alle zorg geleverd worden. Maar essentieel is dat er ook voor december een voorschot wordt gegeven. ,,Met die 4,1 miljoen kunnen de nodige materialen worden ingekocht.”
Zoals bekend baart vooral de oplopende schuld van CMC Exploitatie aan CMC Vastgoed en Beheer grote zorgen. Het ziekenhuis moet maandelijks een huur van 3,8 miljoen betalen aan Vastgoed, maar stond in september al voor ruim 63 miljoen in het krijt bij de nv. Daardoor dreigt het onderhoud en de vervanging van apparatuur in gevaar te komen.