Van een onzer verslaggevers
Willemstad / Oranjestad - De vier geestelijke gezondheidszorgorganisaties (GGz) van alle zes de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn gisteren een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

02 ERik JansenDoor de handen ineen te slaan willen de organisaties de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor de Caribische gemeenschap verbeteren. Het gaat om de stichtingen Respaldo op Aruba, GGz Curaçao, Mental Health Foundation op Sint Maarten en Mental Health Caribbean op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Met name door Covid-19 is de druk op de geestelijke gezondheidszorg over de hele wereld enorm toegenomen. De organisaties hebben op alle eilanden hierdoor te maken met langere wachtlijsten, capaciteitstekort, financiële druk en verslechterde cliëntsituaties. ,,Door als één stem te spreken in de GGz voor de CAS en BES staan de organisaties samen sterker. De collaboratie zal het uitwisselen van inhoudelijke en organisatorische expertise bewerkstelligen, ten goede van de kwaliteit van zorg op alle eilanden”, aldus de vier organisaties in een gezamenlijk communiqué.
De bestaande samenwerking op verschillende vlakken zal nog verder geïntensiveerd worden. Met name op het gebied van kwaliteit en doorontwikkeling, wetgeving en scholing zullen de organisaties samen optrekken. Denk hierbij aan het gezamenlijk opzetten van opleidingen, zodat meer opleidingsmogelijkheden binnen de regio beschikbaar komen en eigen talenten behouden kunnen worden. Een voorbeeld is een opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige. Ook zullen technologische ontwikkelingen optimaal benut worden in de regio, zoals het inzetten van E-health en technologische innovaties om de zorg te ondersteunen.
,,Zoals de Dutch Caribbean Hospital Alliance (coöperatie tussen de ziekenhuizen van de zes eilanden) probeert, gaan wij ook krachtiger aan het werk om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Hierin gaan we aan de slag met concrete werkgroepen op het gebied van doorontwikkeling, kwaliteit, wetgeving en scholing. In de werkgroepen zijn medewerkers van alle organisaties vertegenwoordigd”, aldus Erik Jansen, directeur-bestuurder van Mental Health Caribbean.
,,Doel is ook om beter gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en faciliteiten. We zijn als organisaties niet uitgerust om het hele scala van behandeling te kunnen bieden. Door deze samenwerking moet dit makkelijker en efficiënter worden.”