Deal gratis internet scholen niet nagekomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Flow ta slow’ (Flow is langzaam), is het eerste argument dat de voormalige minister van Onderwijs, Steven Croes (PAR) aanvoert in de Staten waarom niet meer in zee is gegaan met UTS-Flow voor gratis internet op scholen.

Flow,,Wat ‘gratis’ aangeboden werd, was een internetverbinding voor huishoudens, wat totaal niet geschikt is voor scholen met honderden leerlingen. Bovendien was het niet gratis en werd de schoolbesturen telkens een rekening gestuurd. Sommige scholen maken bij de administratie nog wel gebruik van de verbinding met Flow”, aldus Croes. Croes ging met zijn opmerkingen in op het verzoek van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) die om uitleg vroeg over de overeenkomst die Croes indertijd aanging met Digicel voor internet op scholen. Croes vertelt dat hij na zijn constatering over Flow een openbare aanbesteding startte die door Digicel gewonnen werd. ,,Er is nu een betere service en kwaliteit op scholen. Het bedrijf komt zijn afspraken na.”
VVRP-minister Cooper wees er eerder in de vergadering op dat indertijd zijn voorganger Zita Jesus-Leito (PAR) bij de verkoop van UTS aan Flow bedongen had dat alle scholen gratis internet krijgen. ,,De verwarring is en was dan ook groot toen minister Croes een deal sloot met Digicel voor levering van internet aan scholen”, aldus Cooper die aanstuurde op een uitleg van de voormalige Onderwijsminister.
Cooper legt uit dat er soms nog andere problemen zijn binnen de scholen. Zo wordt de verbinding aangelegd tot aan de schoolingang, maar is binnen de scholen de infrastructuur niet gereed om het internet goed te ontvangen. Hier wringt vaak de schoen, volgens Cooper.