CBCS: Versneld investeren in nieuwe banktechnologie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Banco di Caribe (BdC) zal profiteren van de kracht van een kapitaalkrachtige moeder als United waardoor de investeringen in nieuwe technologieën versneld uitgevoerd kunnen worden.”

UnitedDit antwoordt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op vragen van het Antilliaans Dagblad, onder andere over wat er voor klanten van BdC verandert in verband met de aangekondigde verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings.
,,Op korte termijn zal er niets veranderen. United onderschrijft de huidige strategie van BdC volledig en zal geen veranderingen in de klantbediening toepassen.” Op de langere termijn zal de bank juist profijt hebben van de financieel sterke United-Groep, die volgens de CBCS in hoog tempo zal investeren in technologie.
Een vraag die veel werknemers zullen hebben, is of de verkoop tot reorganisaties zal leiden. Volgens de CBCS, die in verband met de door het gerecht uitgesproken noodregeling bij Ennia als vertegenwoordiger optreedt van BdC-verkoper Ennia Caribe Holding (ECH), gaat Banco di Caribe de komende periode eerst samen met United kijken naar haar businessmodel en haar strategische richting als onderdeel van United. ,,Een reorganisatie en/of het sluiten van kantoren staat op dit moment niet in de planning.”
Vooralsnog, op de korte termijn, verandert er dus niets. Pas bij afronding in het vierde kwartaal gaan de aandelen over. ,,In de tussentijd zal BdC samen met United haar businessplan en strategie tegen het licht houden en kijken waar de United-Groep BdC kan ondersteunen en vice versa, waar kruisbestuiving van klanten en producten kan plaatsvinden.” De naam en identiteit van BdC blijven in elk geval in de voorzienbare toekomst behouden, evenals haar locaties.
Aldus de CBCS, die met nadruk aangeeft dat ‘voor BdC het goede nieuws is dat zij straks onderdeel is van een kapitaalkrachtige groep, met haar prioriteiten op Curaçao en die haar huidige groeistrategie volledig onderschrijft’.
Waarom wordt BdC eigenlijk verkocht?, is een toch nog veelgehoorde vraag. De Centrale Bank geeft daarop aan dat verkoop goed is voor zowel BdC-eigenaar Ennia (de verzekeraars) als voor BdC zelf. ,,Samengaan met een sterke partner biedt BdC mogelijkheden voor groei en verdere professionalisering. Voor Ennia levert de verkoop geld op dat zij renderend kan beleggen. Daarmee kan Ennia haar financiële positie kan versterken.”
CBCS en Ennia hebben naar eigen zeggen ‘uitgebreid en zorgvuldig alle opties voor BdC bekeken’. ,,Een verkoop aan United is de beste uitkomst voor zowel BdC als Ennia, voor hun klanten en hun polishouders.”
Is dit dé oplossing voor de problemen bij Ennia?, vraagt de redactie van deze krant. CBCS: ,,Dit is een belangrijke stap in de herstructurering van Ennia, want de transactie levert geld op en dat geld kan worden geïnvesteerd in renderende beleggingen, waarmee Ennia’s financiële positie verder wordt verstevigd. Zoals u weet lopen er nog andere trajecten die tot verdere versteviging van die positie moeten leiden.” Hier wil de CBCS in dit stadium niets over zeggen, maar vermoedelijk wordt hier gedoeld op het te gelde maken van het activum Mullet Bay op Sint Maarten, ook ten behoeve van Ennia.
Sommige critici vrezen dat de bank ‘te goedkoop wordt verkocht’ en dat Ennia-polishouders straks het nakijken hebben. Op vragen daarover luidt het antwoord van de Centrale Bank resoluut: ,,Daar is géén sprake van. De polishouders gaan erop vooruit. De waarde van BdC zit nu vast in één grote belegging, waar de verkoopopbrengst straks breder kan worden belegd volgens de beleggingsstrategie die past bij de langetermijnverplichtingen van de verzekeraar.”
Over de hoogte van de koopprijs die United betaalt, wordt niets gezegd, behalve dit: ,,De koopprijs reflecteert wel de waarderingen die externe deskundigen aan de bank hebben gekoppeld.” De CBCS bevestigt noch ontkent het, maar het Antilliaans Dagblad berichtte vorige week al dat het zou gaan om circa 60 procent van de boekwaarde, ofwel het eigen vermogen.
Dit eigen vermogen van BdC bedraagt per 31 december jongstleden ruim 180 miljoen gulden ofwel zo’n 100 miljoen dollar. United betaalt vermoedelijk dus 60 miljoen dollar (en in elk geval niet 60 miljoen gulden, zoals een online nieuwsbron in het weekend berichtte).
Wat zal met de koopprijs worden gedaan? De CBCS licht toe dat ECH (Ennia Caribe Holding), de aandeelhouder van BdC en de Ennia-verzekeraars, ‘uit het verleden nog gelden verschuldigd is aan Ennia Leven’. ,,De koopprijs wordt gebruikt om een deel van die schulden in te lossen, zodat Ennia Leven weer meer vermogen heeft. Dat is uiteindelijk het doel van de noodregeling en de herstructurering van Ennia.”

Waarom United?
Op de vraag of de CBCS iets kan zeggen over het verkoopproces - en met name op de vraag ‘Waarom United?’, wordt als volgt geantwoord: ,,Dit is de uitkomst van een langdurig, zorgvuldig ontworpen proces.” Uitgelegd wordt dat de Centrale Bank direct na het uitspreken van de noodregeling ten aanzien van Ennia in juli 2018 begonnen is met het in kaart brengen hoe de beleggingsportefeuille van Ennia weer op peil kon worden gebracht.
,,Er is toen uitgebreid gekeken naar alle strategische opties voor BdC, inclusief verzelfstandiging of onder Ennia blijven. De uitkomst daarvan was dat een verkoop aan een ander, zowel voor BdC als voor Ennia de beste optie zou zijn.”
Samen met professionele adviseurs uit Curaçao, maar ook uit Nederland en uit de Verenigde Staten, is gezocht naar de beste deal, ‘waarbij stabiliteit en prijs leidend waren’, aldus de CBCS.
,,Na uitgebreide gesprekken en een boekenonderzoek door een handvol mogelijke kopers kon met United de beste deal gesloten worden. Wij geloven dat United voor BdC de beste nieuwe aandeelhouder is en Ennia het meest oplevert.”