Kiesreglement moet volledig gereviseerd worden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad (ER) bestaat in de huidige wettelijke vorm volgende maand precies een jaar, maar het ontbreekt nog altijd aan de nodige fondsen om het orgaan ook in te richten zoals dat opgenomen is in de wet.

ERDat is gisteren in een openbare Statenvergadering naar voren gebracht door ER-voorzitter Raymond ‘Pacheco’ Römer. Zo mist er nog steeds een secretariaat en ook het reglement van orde en andere belangrijke documenten die ten grondslag liggen aan de nieuwe organisatie moeten nog opgesteld worden. ,,De wet is aangenomen, we bestaan op papier en de begroting is al lang goedgekeurd, maar ik moet elke dag naar de secretaris-generaal bellen van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) om te vragen waar het geld blijft. Volgende maand verlaten we het kantoor in WTC, want we kunnen de huur niet betalen”, aldus de voorzitter.
De situatie van de ER is alles behalve rooskleurig op dit moment. Römer: ,,Behalve dat we moeten vechten voor financiering, zijn wij (ook vicevoorzitter Charles do Rego) de zestig gepasseerd en kunnen we niet meer herbenoemd worden. Er moeten nieuwe mensen met passie zoals wij in de organisatie komen. We hebben dit jaren gedaan (Römer al 40 jaar, red.) en er veel tijd in gestoken zonder eraan te verdienen omdat we een hart hebben voor de democratie.”
De discussie ging gisteren over het kiesreglement en de interpretatie daarvan. In februari van dit jaar bleek na uitvoerige interne discussie en evaluatie, dat het wel degelijk mogelijk is de geloofsbrieven van een nieuw aan te treden Statenlid goed te keuren nog voordat het vertrekkende Statenlid ook echt vertrokken is. Hiermee wordt voorkomen dat er een democratische impasse ontstaat en een nieuw Statenlid niet kan aantreden door gebrek aan quorum omdat oppositiepartijen de vergadering boycotten, iets wat al enkele keren was gebeurd in de vorige Statenconstellatie. Behalve dat de wet voor deze impasse naar nu blijkt een opening biedt, keurt Do Rego het af dat Statenleden de democratie hebben lam gelegd. ,,Als het volk haar volksvertegenwoordigers gekozen heeft, moet dat door iedereen geaccepteerd worden”, zo gaf hij met klem aan.
Ook benadrukt hij dat de ER als hoog democratisch en vooral ook onafhankelijk orgaan nimmer bij politieke discussie betrokken of door de politiek bekritiseerd mag worden, zonder dat mogelijke problemen of meningsverschillen eerst intern besproken worden. Do Rego: ,,Daarom wilden we in eerste instantie niet deelnemen aan een openbare Statenvergadering. Maar hier was een verschil van mening over. We zijn gekomen omdat we transparant zijn en de democratie voor ons heilig is. De Staten kunnen ons geen orders geven. Wij dienen het kiezersvolk. Maar we hebben wel de Staten nodig. We moeten de ER op juiste wijze optuigen, nu wij er gedwongen mee moeten ophouden. De Staten kunnen aandringen op de financiering hiervoor. Verder willen we het kiesreglement aanpassen en reviseren. Ook dat kan alleen met medewerking van de Staten. Gebeurt dit niet, dan betekent dit het einde van de ER, met alle gevolgen voor de democratie van dien.” Römer bekrachtigt dat het kiesreglement volledig gereviseerd moet worden. ,,Het is een verouderde wet en moeilijk te lezen omdat er veel verwijzingen in staan. Maar het reglement is erg belangrijk en elke politicus en aankomend politicus moet de wet gelezen hebben om te weten hoe het er in ons democratisch systeem aan toe gaat.”