Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op het programma van het nieuwe Statenjaar, dat gisteren officieel is geopend, staat als prioriteit aangetekend de wederopbouw van een land waarvan de bevolking over zelfvertrouwen beschikt en waar met een stellige blik wordt uitgekeken naar een welvarende toekomst.

F03 OPWederopbouw Centraal 4Dat zei gouverneur Lucille George-Wout gisteren ter ere van de opening van het Statenjaar 2021-2022. Traditiegetrouw geeft de gouverneur dan een toespraak. Ook dit jaar was dit het geval. Voor het tweede jaar op rij werd de plechtige ceremonie door soberheid gekenmerkt, typerend voor de coronapandemie. In haar speech blikte de gouverneur terug op de pandemie die ook Curaçao in maart 2020 trof, maar keek ze ook vooruit naar wat een veelbelovende toekomst zou moeten zijn. In dit kader verwees zij naar het akkoord dat op 13 augustus tussen de landen binnen het Koninkrijk werd getekend en waarmee het proces voor de rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho) werd afgetrapt. ,,De ondertekening was slechts het begin. Er is nog een weg te gaan om de rijkswet te realiseren die uiteindelijk zal dienen als vehikel om de noodzakelijke hervormingen om een beter Curaçao te realiseren te monitoren en implementeren”, aldus de gouverneur.
Daarnaast moet ook een nationaal programma voor herstel worden ontwikkeld dat als basis moet dienen voor een betere toekomst voor alle burgers en als kompas om het leefniveau te herstellen. ,,De implementatie van het herstelprogramma is afhankelijk van financiële middelen. We moeten er alles aan doen om aan fondsen te komen om de noodzakelijke investeringen te verrichten. We kunnen deze kans niet voorbij laten gaan en moeten tegelijkertijd benadrukken dat er een mindshift moet plaatsvinden, ofwel een verandering in de mentaliteit van eenieder. Er is geen ruimte meer voor verkwisting. We moeten allemaal bijdragen aan de toename van productie. We kunnen geen tijd meer verspillen en het nalaten noodzakelijke projecten te activeren die voor inkomen voor de overheid zorgen en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land”, zo benadrukte de gouverneur.
Ze stond stil bij alle ministeries en noemde verschillende ontwikkelingen die gedurende het komende Statenjaar de aandacht van de Staten zal vergen. Zo noemde ze als onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken de rijkswet Coho, maar vroeg ze ook aandacht voor de raffinaderij en het vaccinatietraject. ,,Voor de raffinaderij wordt op dit moment onderhandeld met een lokaal consortium. Als een akkoord echter uitblijft, zal een proces voor headhunting beginnen om een bedrijf aan te trekken die de raffinaderij en de Curaçao Oil Terminal (COT) bij Bullenbaai kan exploiteren”, aldus de gouverneur. ,,Hoewel er op wereldniveau grote inspanningen plaatsvinden om van fossiele energie over te stappen op alternatieve energie, moeten we ons realiseren dat de raffinaderij en COT een toegevoegd strategisch belang hebben gekregen met de ontdekking van grote hoeveelheden olie in Guyana en Suriname. Daarnaast zijn er de al bestaande oliebronnen in Brazilië en Venezuela.”
Ook bij het ministerie van Economische Ontwikkeling stond de gouverneur stil en gaf ze aan dat Curaçao al jaren geen economische groei heeft gekend. ,,We moeten nu de nadruk leggen op economische ontwikkeling en de toename van productie. Dit zal resulteren in de toename van overheidsinkomsten en het begrotingsdeficit doen afnemen, hetgeen weer moet leiden tot meer welzijn voor de bevolking. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de schok van de coronapandemie zo enorm is dat er veel zal moeten worden geïnvesteerd om een versneld economisch herstel te kunnen realiseren.” Daarom, zo benadrukte de gouverneur wederom, ‘moet alle energie nu gestoken worden in de uitvoering van het nationaal herstelplan’.