Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania (MFK) had zijn uitspraken als zou Curaçao onder druk akkoord zijn gegaan met de nieuwste versie van de consensusrijkswet Coho ‘gewoon niet moeten doen’. In ieder geval niet via de media.

F01 Knops over RMR 1Dat zei staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gisteren na afloop van de Rijksministerraad in Den Haag. De Nederlandse staatssecretaris was ‘onaangenaam verrast’ door de uitspraken van minister Silvania. ,,Afspraak is afspraak en die moet je dan ook nakomen”, aldus Knops. ,,Daar hecht ik zeer aan. En wil je daarover in gesprek, dan kan dat, maar niet via de media. Dat doe je gewoon binnenskamers. Daar zeg je tegen elkaar wat je vindt.” Knops zei gisteren blij te zijn dat premier Pisas zijn minister van Financiën ‘zodanig heeft gecorrigeerd’ dat ook de instemming van Curaçao er ligt. Aruba en Sint Maarten stemden in ‘zonder voorbehoud’.

Knops spreekt van ‘een hele belangrijke stap’. ,,Dit gaat ook over vertrouwen. We hebben nu vanuit Nederland meer dan een miljard euro beschikbaar gesteld aan hulp en leningen voor de Caribische landen, zonder dat daar een juridische basis onder lag. Daarvoor hebben we de eerste stap gezet.” De vier regeringen van de vier landen van het Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over de consensusrijkswet. Nu moeten de Tweede Kamer en de parlementen van de landen er nog mee instemmen.

Knops had gisteren contact met de Curaçaose minister-president Gilmar Pisas (MFK) en heeft hem toen nog eens ‘herinnerd aan het feit dat we met z’n allen een afspraak hebben gemaakt’. Knops: ,,Dan kun je niet halverwege dat proces daar nog eens nieuwe dingen aan toevoegen.” De staatssecretaris ontkent stellig dat Curaçao op enig moment onder druk is gezet. ,,Dat is dus niet het geval. We hebben wel een voorstel gedaan, maar iedereen kon daar op reageren en dat heeft ook Curaçao gedaan. Er is een gezamenlijk persbericht uitgegaan en een gemeenschappelijk akkoord bereikt.”

De staatssecretaris werd dan ook overvallen door de beweringen van Silvania en zegt dat die ‘een behoorlijke impact hebben gehad’, ook op de Rijksministerraad, omdat drie van de vier landen van mening waren dat er ‘heel duidelijk’ een overeenkomst was. Dat Curaçao op het laatste moment liet weten een oordeel te willen van de Raad van State van het Koninkrijk over het advies van de Raad van Advies op het eiland, was niet op zijn plaats. Knops zegt al vanaf het begin aan te hebben gegeven dat het de regeringen van de landen vrij staat advies bij de eigen Raad van Advies in te winnen. Knops: ,,Maar dat is een ander traject dan dat voor de consensusrijkswet waarbij de Raad van State voor het Koninkrijk een rol heeft. Het staat de parlementariërs overigens vrij om alle adviezen en argumenten vervolgens te gebruiken in het parlementaire debat dat nog gaat komen.”

Knops wijst erop dat maandenlang is gewerkt aan versie 2.0 van de rijkswet die het wettelijke fundament vormt voor het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en zegt dat ‘het kabinet-Rhuggenaath heel nadrukkelijk hiervoor de basis heeft gelegd’. ,,Ik heb de afgelopen maanden gezien dat er, ook op ambtelijk niveau, op een hele goede manier is samengewerkt, om zo ver te komen”, aldus Knops. ,,Een gigantische operatie, waar heel veel mensen letterlijk dag en nacht mee bezig zijn geweest.” Dat proces is nu afgerond onder leiding van de huidige minister-president Gilmar Pisas (MFK).