‘Leading by example’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na de persconferentie vorige week donderdag 15 juli is er vanuit verschillende hoeken gereageerd op het feit dat Gezondheidsminister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) uit het oogpunt van privacy niet bekend maakt of zij zichzelf heeft laten vaccineren. ‘Leading by example’, is dan vaak het uitgangspunt.


JangaWant overal ter wereld hebben premiers, sporthelden en andere bekende figuren hun mouwen voor de camera opgestroopt om te laten zien dat zij zich laten vaccineren ter bescherming tegen een besmetting met het coronavirus. Ook op Curaçao ging de vaccinatiecampagne februari dit jaar van start met bekende gezichten. Onder het motto ‘Ami a bakuná’ kregen onder andere ministers, sporters, journalisten en artiesten hun eerste prik. Giselle Mc William, dan nog minister van Economische Ontwikkeling (MEO) en nu Statenlid voor politieke partij MAN, steunde die campagne van meet af aan. Op 18 juli schrijft zij in een bericht op Facebook opnieuw dat zij, haar man en hun ouders op 27 maart een eerste prik kregen. Vorige week kon ook haar kind van vijftien jaar zich laten vaccineren. Dat gebeurde ‘in alle openheid om ook anderen te blijven motiveren hetzelfde te doen’, schrijft Mc William. ,,Want ik wil niet nog meer families zien die hun geliefden verliezen aan Covid-19.” Als ‘dienaar van het land’ vindt Mc William niet dat zij zich kan beroepen op haar privacy, want het gaat hier om de volksgezondheid in het algemeen. Mc William voegt een afbeelding toe waarop de directeur van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Wadensky, te zien is en haar uitspraak: ,,This is becoming a pandemic of the unvaccinated.” Diezelfde afbeelding deelt ook journalist Mariano Heyden van radiostation Z’86 via Facebook. Op 17 juli plaats hij nog eens de foto waarop hij zelf is te zien als hij de eerste prik van het coronavaccin krijgt toegediend. ,,Het is mijn privacy, maar er is niets te verbergen”, schrijft Heyden bij de foto.
De dag na de persconferentie volgt vanuit het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een persbericht dat ook op de Facebookpagina van GMN wordt geplaatst. Daarin wordt nog eens benadrukt dat het bestaande beleid van de overheid wat betreft Covid-19 en vaccinatie ‘hetzelfde blijft en zal blijven’. ,,Maar de burger moet in alle vrijheid een keuze kunnen maken en nu zal meer nadruk worden gelegd op het aspect van privacy.” Als huisarts was Pietersz-Janga de afgelopen dertig jaar gebonden aan geheimhouding waar het ging om medische gegevens van patiënten. ,,De informatie of iemand zich laat vaccineren of niet, valt onder diezelfde categorie van medische gegevens die privé moeten blijven. Daarom is geen enkele burger, inclusief de minister zelf, verplicht andere mensen, organisaties of instanties te informeren over in hoeverre hij of zij gevaccineerd is.”
Wat huisarts Jerry Semper, medisch coördinator in de vaccinatiecampagne op Curaçao, betreft, staat het standpunt van de GMN-minister het vervolg van de campagne niet in de weg. ,,Het vaccinatieproces gaat gewoon door. Dat is wat de minister heeft gezegd en dat is van belang”, zegt Semper desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Het vaccinatieteam zal het publiek blijven informeren en aanmoedigen om te vaccineren. Als medisch eindverantwoordelijke moet ik ervoor zorgen dat alles volgens de richtlijnen voor ‘medisch correct handelen’ verloopt.” Semper, ook voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV), zegt dat de leden van CHV eerder is geadviseerd patiënten aan te moedigen zich te laten vaccineren. ,,Dit advies geldt nog steeds.”
Voormalig inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid van Curaçao, Peter Fontilus, reageert op 16 juli, een dag na de persconferentie, op de opmerking van minister Pietersz-Janga dat haar ministerie zich meer zal richten op preventie. Vaccinatie is juist de meest succesvolle manier van preventie, betoogt Fontilus. Dat is in de twintigste eeuw overduidelijk gebleken bij het bestrijden van ziektes zoals kinkhoest, polio, mazzelen, meningitis, difterie, tetanus en gele koorts.