Kabinet-Pisas heeft ‘in voldoende mate’ aan voorwaarden voldaan

Van onze correspondent
Den Haag - Curaçao kan de eerste helft van de zesde tranche liquiditeitssteun tegemoetzien. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in het verslag voor de Tweede Kamer van zijn werkbezoek van vorige week.

trancheHet gaat zoals bekend om 75,5 miljoen gulden. Het resterende deel van 92,5 miljoen volgt nadat Curaçao aan de resterende voorwaarden heeft voldaan. De mededeling staat enigszins verstopt in het verslag.
Na een opsomming van zijn activiteiten vanaf zaterdag 3 juli tot en met maandag 5 juli schrijft Knops: ,,Op 6 juli ontving ik een schrijven met bijlagen waarin de regering-Pisas aangeeft dat zij voldoet aan de voorwaarden voor het eerste deel van de zesde tranche liquiditeitssteun. In overleg met de minister-president (Mark Rutte, red.) en de minister van Financiën (Wopke Hoekstra, red.) heb ik vastgesteld dat Curaçao in voldoende mate aan de vijf voorwaarden gesteld aan de eerste deeltranche heeft voldaan zodat de bijbehorende middelen kunnen worden toegekend.”
Dat betekent dat in de ogen van Den Haag de regering-Pisas op voldoende wijze ‘herbevestiging’ heeft gegeven aan de onderlinge regeling, de afspraken, die Knops eind vorig jaar met de toenmalige regering van Curaçao heeft gemaakt. Deze onderlinge regeling heeft betrekking op het Landspakket, maar óók spreken de landen af om in een rijkswet een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) in te stellen. Het Coho biedt ondersteuning en houdt toezicht.
Over zijn bezoek was het meeste al bekend. Knops schrijft over zijn kennismaking met de nieuwe regering van MFK-premier Gilmar Pisas en PNP-vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia - de ‘directe aanleiding’ voor het bezoek - en over zijn bezoek aan Bándabou op uitnodiging van Pisas, inclusief de voetbalwedstrijd tussen zijn team en een team van de premier, die ‘meer heeft betekend voor de Koninkrijksband, dan voor de kwaliteit van het lokale voetbal’.

Knops heeft ook gesproken met ex-premier Eugene Rhuggenaath (PAR) om de balans op te maken van de samenwerking in de afgelopen vier jaar. ,,Ook op de moeilijke momenten bleef de persoonlijke band intact.” Verder schrijft de staatssecretaris graag samen met de kerk, overheid en maatschappelijke organisaties te willen werken aan het ten goede keren van het afnemend gevoel van burgerschap.
Zoals bekend sprak de bewindsman met de ministerraad over de aanpassingen voor het Landspakket en de consensus-Rijkswet Coho. ,,Daarbij bleek op veel punten behoefte aan informatie en context. Daarom is de volgende dag van ambtelijke zijde nog een uitgebreide technische briefing aan de raad van ministers gegeven.”
Daarbij was ruimte om vragen te stellen en - zo voegt de Nederlandse bewindsman eraan toe - ‘is de noodzaak onderstreept om spoedig met elkaar tot overeenstemming te komen, ook om aan voorwaarden voor het verkrijgen van liquiditeitssteun te kunnen voldoen’.

Meer lezen over de liquiditeitssteun? Neem een online abonnement op de krant.