Premier: Curaçao stemt in met alle voorwaarden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De brief waarin het kabinet-Pisas herbevestigt akkoord te gaan met de eind vorig jaar door de vorige regering overeengekomen onderlinge regeling met Nederland (kort gezegd: liquiditeitssteun in ruil voor hervormingen) is uit.

pisas1Zo verklaart premier Gilmar Pisas (MFK) tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,De brief en het dossier zijn dinsdag naar Nederland gestuurd, waarin wordt aangegeven in te stemmen met alle voorwaarden. Ze hebben (in Den Haag, red.) de stukken ontvangen.” Als het goed is, heeft de regering hierin óók aangegeven hoe de motie van de Staten van vorige week - eveneens over de onderlinge regeling - moet worden gelezen; namelijk als groen licht hiervoor.
Wat waren de voorwaarden, om de eerste deeltranche van 75,5 miljoen gulden te ontvangen van de totaal 168 miljoen die voor het derde kwartaal door Nederland beschikbaar is gesteld? Het gaat om alle voorwaarden die de Rijksministerraad (RMR) op 18 juni heeft gesteld en waar vóór 1 juli aan had moeten zijn voldaan.
De RMR had besloten onder voorwaarden over te gaan tot het toekennen van die 168 miljoen liquiditeitssteun in de zesde tranche aan Curaçao en deze tranche op te splitsen in twee deeltranches. De voorwaarden voor de eerste deeltranche betreffen onder meer de herbevestiging van de onderlinge regeling tussen Nederland en Curaçao en het vaststellen van de Landsverordeningen die zien op de verlaging van 25 procent op het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van Statenleden en van ministers. Voorts gaat het om het alsnog nakomen van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda, zoals het delen van informatie met Nederland inzake het belastingstelsel. En Curaçao dient aan het College financieel toezicht (Cft) alsnog eerder verzochte informatie te leveren.
Dat door de regering-Pisas een brief plus bijlagen is verstuurd is één ding, maar het is nu eerst aan staatssecretaris Raymond Knops om erover te oordelen. Het is niet zo dat Curaçao eenzijdig bepaalt ‘of aan de voorwaarden is voldaan’. En dat de brief en het dossier zijn aangekomen, is niet hetzelfde als een akkoord.

Het pakket dat is uitgestuurd wordt overigens wel gezien als een serieuze poging en Knops gaf maandag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Pisas aan dat hij een positieve grondhouding heeft. Ook Nederland is er niet bij gebaat dat dit fout gaat, stellen waarnemers tegenover deze krant.
Toch verloopt het allemaal minder voortvarend dan wenselijk was geweest voor Curaçao. De deadline verstreek op 1 juli, terwijl Curaçao dus pas op 6 juli de bewuste brief heeft gestuurd. Weliswaar heeft Knops een mandaat - en hoeft de kwestie niet opnieuw terug naar de RMR - maar hij moet met minister-president Mark Rutte en met minister van Financiën Wopke Hoekstra nog wel tot overeenstemming komen. Ook de Tweede Kamer kijkt kritisch mee.
Eerder had de regering-Pisas bij monde van Financiënminister Javier Silvania (MFK) het eigen parlement ‘vriendelijk doch dringend’ verzocht alles in het werk te stellen ervoor te zorgen dat Curaçao voldoet aan de voorwaarden om de noodzakelijke liquiditeitssteun te ontvangen. De komende dagen zal blijken of het in de ogen van Den Haag voldoende is geweest.