RMR: Aan deeltranches voorwaarden en tijdlijnen verbonden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Curaçao moet - anders dan Aruba - nog even wachten op een nieuwe tranche liquiditeitssteun van Nederland, maar de deur is voor het nieuwe kabinet-Pisas niet dichtgedaan.

rmrAan de tranche van in totaal 168 miljoen gulden voor het derde kwartaal zijn ‘nadere voorwaarden en tijdlijnen verbonden’. Verder is voor Curaçao voorgesteld deze tranche te splitsen in deeltranches.
Zo blijkt uit de - gistermiddag lokale tijd - gelekte ‘Besluitenlijst van de vergadering gehouden op vrijdag 18 juni 2021 in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag’ van de ministerraad van het Koninkrijk, ofwel Rijksministerraad (RMR). ,,De raad stemt in met de zesde tranche liquiditeitssteun aan Aruba en machtigt de staatssecretaris van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om in overleg met de minister-president en de minister van Financiën te besluiten over de zesde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten”, staat er.
Er is hiervoor dus geen nieuwe RMR nodig, maar staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan samen met premier Mark Rutte (VVD) en Financiënminister Wopke Hoekstra (CDA) beslissen over de financiële steun aan Willemstad en Philipsburg.
Het agendapunt betrof de voorwaarden in verband met de liquiditeitssteun zesde tranche en de Uitvoeringsagenda’s derde kwartaal 2021 van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Achter het agendapunt staat vermeld dat het een onderwerp betreft waar de staatssecretaris van BZK over gaat; Knops dus.
Om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op te vangen, krijgen Curaçao, Aruba en Sint Maarten sinds begin 2020 liquiditeitssteun - zo wordt toegelicht - onder voorwaarde van de uitvoering van de Landspakketten met hervormingen en toezicht daarop. ,,De liquiditeitsbehoefte wordt per kwartaal beoordeeld, evenals de voortgang op de uitvoering van de Landspakketten.”
De liquiditeitssteun in het derde kwartaal van 2021 betreft alweer de zesde tranche, hoewel Curaçao over het tweede kwartaal geen financiële steun ontving omdat er volgens het College financieel toezicht (Cft) geen liquiditeitsbehoefte bestond voor de maanden april, mei en juni.
Op basis van de Cft-adviezen, en voor wat betreft Aruba het CAft, werd voorgesteld om Aruba 181 miljoen florin, Curaçao 168 miljoen gulden en Sint Maarten 48 miljoen gulden voor het derde kwartaal 2021 liquiditeitssteun toe te kennen: totaal 397 miljoen (ofwel 194,5 miljoen euro). Het demissionaire kabinet-Rhuggenaath had, voordat de regering-Pisas aantrad, 188 miljoen gevraagd.
,,Echter, geen van de drie landen voldoet op dit moment geheel aan de voorwaarden gesteld aan deze tranche”, meldt de besluitenlijst. ,,Voor Aruba betreft dat een aantal kleine punten. Voor zowel Curaçao als Sint Maarten zijn de tekortkomingen groter.” Voorgesteld wordt daarom aan de uitbetaling van deze tranche voor deze landen nadere voorwaarden en tijdlijnen te verbinden. Voor Curaçao gaat het voorts om deeltranches.