Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er komt binnen twee weken een centrale commissievergadering in de Staten waarin de directeur van de Fundashon Kas Popular (FKP), Arthur Con, uitgenodigd is om een presentatie te geven over de volkshuisvestingstichting.

fkpDit wordt bevestigd door Anthony Godett van de politieke partij Kòrsou Esun Mihó (KEM). Godett, als politicus altijd begaan geweest met de FKP, stelt dat er een nulmeting gedaan moet worden bij de stichting en dat deze doorgelicht moet worden. Hij legt uit dat de vergadering deze week is aangevraagd door de regeringspartijen MFK en PNP en dat ook KEM-partijleider Michelangelo ‘Low’ Martines en Trabou pa Kòrsou (TpK) zich bij dit verzoek hebben gevoegd.
Godett: ,,Er zijn veel klachten over de FKP. Er staan huizen leeg, er wordt niet gebouwd en ook niet onderhouden. De wachtlijst is enorm. Het beleid functioneert niet, en dus ook de raad van commissarissen (RvC) en de directeur niet. De eerste stap is deze centrale commissievergadering en als deze niet bevredigend verloopt zal er een openbare Statenvergadering aangevraagd worden. De nieuwe ministers hebben wel eerst 100 dagen inwerktijd nodig.”

De partijen willen ook weten hoe het zit met de kwijtschelding van een groot deel van de schuld die de overheid bij de instelling had (200 miljoen). ,,Er is alleen 30 miljoen aan de FKP betaald”, zo weet Godett die aangeeft dat ook de jaarrekeningen niet op orde zijn. ,,Er is een rapport waarin staat dat FKP geen bestaansrecht heeft. Wij zijn het daar niet mee eens. We moeten de banen binnen FKP behouden. Ook de vakbond Sebi is het niet eens met het beleid dat nu gevoerd wordt. FKP moet aan haar doelen voldoen en dat is huizen bouwen, huizen onderhouden en lege huizen afbreken, of weer bewoonbaar maken.”
Arthur Con reageert vooralsnog met te stellen dat FKP de uitnodiging afwacht en altijd bereid is waar mogelijk alle vragen te beantwoorden.

Wachten op huursubsidieregeling
Begin dit jaar berichtte deze krant over heibel binnen de RvC van FKP. Drie leden waren opgestapt en alleen voorzitter Maritza Becher bleef zitten. Directeur Arthur Con gaf toen al direct aan dat hierdoor de continuïteit in gevaar zou komen en belangrijke beslissingen niet genomen zouden kunnen worden. Con noemt als voorbeeld de financiering van woningbouwprojecten en de inhaalslag wat betreft het indienen van jaarrekeningen. In tussen zijn alweer nieuwe RvC-leden benoemd. De RvC onder leiding van Becher veranderde de Statuten van FKP volgens de Code Corporate Governance. Er zijn besluiten genomen om de financiële administratie te verbeteren en de achterstand bij de jaarrekeningen in te halen. De lang verwachte beheerovereenkomst tussen de FKP en het Land is inmiddels ondertekend. Het wachten is nog steeds op de ondertekening van de huursubsidieregeling. In alle jaren van het bestaan van de FKP, bouwde het Land een enorme schuld op aan achterstallige door FKP voorgefinancierde huursubsidie. Van de door FKP geëiste 100 miljoen gulden werd slechts 13 miljoen door het Land gehonoreerd, met als reden dat er geen huursubsidieregeling was en dat de overheid geen geld had. Met het ondertekenen van de huursubsidieregeling kunnen bepaalde leegstaande woningen toegewezen worden, aldus Con. Hij vervolgt met te stellen dat aan de andere kant FKP al maanden wacht op goedkeuring van meer dan 300 bij Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) ingediende bouwvergunningaanvragen verdeeld over Tera Kòrá, Fortuna Ariba en Sapate.