Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Eduard Braam, tot gisterochtend beoogd minister van Justitie voor MFK, heeft zijn kandidatuur voor het ministerschap ingetrokken. Dat heeft hij bij TV Direct bekendgemaakt.

BraamBraam heeft MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas al aan het begin van de week geïnformeerd en heeft formateur Chester Peterson gisterochtend officieel te kennen gegeven dat hij zijn kandidatuur intrekt. De reden hiervoor is het vonnis uit 2000 waarmee Braam werd veroordeeld voor ontucht met een minderjarige, maar hier geen straf voor kreeg opgelegd. De MFK-politicus geeft aan dat dit vonnis, hoewel al ruim 20 jaar geleden, weer opduikt en voor de nodige onrust zorgt en dat het juist de bedoeling is van MFK om rust in de tent te brengen. Het vonnis uit 2000 heeft volgens Braam veel schade gebracht aan zijn familie, sympathisanten en aan de partij waar hij nu deel van uitmaakt en die ‘me geëerd heeft door mij voor te dragen als kandidaat voor het ministerschap’. ,,Als ik het ministerschap zou aanvaarden, zou dit niet het doel van MFK heiligen, namelijk om de bevolking rust en perspectief te bieden. Als ik minister zou worden, zou de hele discussie omtrent mijn veroordeling weer opwaaien en zouden de aanvallen alleen maar meer worden. Ik zou de rust zo niet kunnen bewaren en dat vind ik heel belangrijk. Nu is het dus niet het moment om mijzelf, mijn familie en de partij in zo’n discussie te plaatsen”, aldus Braam. ,,Zo’n discussie dient niet in het voordeel van een land dat nu in crisis zit. Dus heb ik een besluit genomen waarbij ego geen rol speelt. Ego heeft bij mij nooit een rol gespeeld en zal dat ook nooit doen. Ik heb altijd enkel mijn land gediend.”
Braam stelt dat hij ‘de beste beslissing’ heeft genomen en heeft er geen spijt van. ,,De bevolking wordt beter gediend met dit besluit. Het is een moedig besluit dat tegelijkertijd veel rust brengt in het proces. Het land gaat voor Eduard Braam.”
Braam blijft Statenlid namens MFK. De partij moet nu een nieuwe kandidaat voordragen voor het ministerschap voor de portefeuille van Justitie.