Zita Jesus-Leito had geen geld voor wegenbouw

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zal de komende minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) - hoogstwaarschijnlijk Charles Cooper (MFK) - moeten zijn die ervoor moet zorgen dat er uitvoering wordt gegeven aan een in december 2020 aangenomen Statenmotie om het Wegenfonds weer te institueren.

wegenDat laat huidig demissionair VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR) desgevraagd weten. Zij betreurt het, net als alle weggebruikers, dat de wegen op het eiland in zo’n slechte staat verkeren. ,,Maar sinds de opheffing van het Wegenfonds, waar overigens ook fraude werd gepleegd en heel veel problemen waren, is er nagenoeg geen geld meer voor de wegen. Ik ben afhankelijk van wat er op de kapitaaldienst staat en wat daarvan beschikbaar gesteld kan worden.” Ze legt uit dat er in 2016 besloten is dat de wegenbelasting geen bestemmingsbelasting is en niet per definitie in het Wegenfonds gestort hoeft te worden. De inkomsten gingen naar de algemene middelen, het Wegenfonds werd opgeheven en daardoor bleven de werkzaamheden uit. De coronacrisis en de vele regenval het afgelopen jaar hebben het er niet beter op gemaakt, zo betreurt Jesus-Leito. Ook de enkele jaren geleden beloofde inhaalslag kon niet nagekomen worden.
Wat de demissionair minister de toekomstige minister wil meegeven is dit: ,,Als het Cooper is, dan zegt hij dat infrastructuur zijn baby is. Hopelijk lukt het hem wel geld los te krijgen voor het doen van grote werken en reconstructies van wegen. Zo moeten bijvoorbeeld alle provisorische rotondes aan de Helmin Wiels Boulevard (vanaf WTC tot Julianadorp, red.) echte rotondes worden. Ook het verkeersplein bij Zegu moet een rotonde worden. Neem de Nieuwe Havenweg, die heeft ook een opknapbeurt nodig.”
In december 2020 werd dus een Statenbrede motie aangenomen waarin niet alleen gesteld werd dat de Stichting Wegenfonds moest terugkomen, ‘met de nodige checks and balances’, maar ook dat de wegenbelasting echt gebruikt moet worden voor het opknappen van de straten, het straatmeubilair en het asfalteren.

De Stichting Wegenfonds Curaçao werd in 2018 opgeheven. De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) stelde in juni 2018 rond het subsidiebeleid vast dat het ministerie van VVRP in de periode 2013 tot en met 2015 subsidie verleende aan de Stichting Wegenfonds Curaçao. Voorheen ontving de stichting de motorrijtuigenbelastinggelden. Door de toenmalige regering werd besloten om vanaf 2013 deze gelden niet meer aan de stichting toe te wijzen. ,,In afwachting van een geplande herstructurering wordt nu alleen subsidie toegekend aan de stichting voor het financieren van de exploitatiekosten”, zo schreef de ARC. ,,Hiertegenover zijn geen activiteiten afgesproken met de stichting. Voor het jaar 2017 is een bedrag van 1,5 miljoen gulden begroot voor de stichting, maar nog geen beslissing genomen voor uitbetaling hiervan. De ARC stelt vast dat dit type financiering niet onder de Subsidieverordening valt”, aldus deze krant indertijd. Uit een advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) blijkt er ook nog een poging gedaan te zijn om de Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) per 1 januari 2016 te her-operationaliseren.