Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ondanks de brief van oud-werknemers van CBA Television aan formateur Chester Peterson waarin wordt gewaarschuwd voor de ‘sluwe’ Ramon Chong, die namens Partido Nashonal di Pueblo (PNP) kandidaat-minister is, heeft de partij besloten de voordracht van Chong te behouden.
Chong,,De partij gelooft nog steeds in Ramon Chong als potentiële kandidaat-minister die in staat is onze economie nieuw leven in te blazen”, stelt de christelijk-democratische partij in een persbericht, waarin gereageerd wordt op de brief die op 17 mei naar de formateur werd gestuurd en dinsdag in de publiciteit verscheen. In genoemde brief stelt een groep oud-werknemers dat Chong een reeks schulden bij CBA Television heeft achtergelaten en wordt ook verwezen naar een eerdere veroordeling van Chong voor corruptie. Hoewel de partij ‘vanuit christelijk-democratische principes meeleeft met iedere burger die voelt dat er onrecht tegen hem heeft plaatsgevonden’, is PNP van mening dat er in dit geval sprake is van ‘een opzettelijke poging om een mogelijke benoeming van Ramon Chong als minister van Economische Ontwikkeling te verstoren’. Hier is geen basis voor, meent PNP, die het tegenovergestelde van het beschuldigde beweert: ,,De heer Chong heeft getracht een noodlijdend bedrijf dat reeds in grote problemen verkeerde toen hij op het toneel verscheen, te redden en wordt nu het slachtoffer van een situatie waarin hij zelf veel heeft moeten opofferen.” De partij verwerpt ‘de poging een mogelijke benoeming van de heer Chong te saboteren’ en stelt: ,,Voor PNP blijft de heer Chong zonder twijfel een goede kandidaat voor de volgende minister van Economische Ontwikkeling, juist vanwege zijn kennis en capaciteiten die reeds in het verleden zijn bewezen om onze economie, die nu helemaal vastzit, nieuw leven in te blazen. Vergeet niet hoe hij een negatieve economische ontwikkeling en toerisme in 2001 heeft omgegooid.”
Volgens de partij waar Ruthmilda Larmonie-Cecilia aan het roer staat, is er de afgelopen dagen sprake van verschillende gerichte aanvallen om de formatie van een nieuwe regering te verstoren. Dit is te betreuren, aldus PNP. ,,Curaçao heeft op dit moment de beste mensen nodig om de bevolking uit de malaise te helpen. De situatie is niet makkelijk, maar PNP en MFK zijn toegewijd om het land met overtuiging, standvastigheid en vertrouwen te regeren. PNP heeft daarom aan de formateur kandidaten voorgedragen die daadwerkelijk het hart op de juiste plek hebben en over de capaciteiten beschikken om het werk goed te doen. Jammer genoeg zijn er krachten die alles op alles willen zetten om dit te verstoren. De heer Chong heeft de formateur voorzien van alle feiten in de zaak van CBA.”
Over wat er bij CBA heeft plaatsgevonden en de rol van Chong, wil PNP kort zijn: ,,Gezien zijn uitgebreide commerciële en economische kennis hebben aandeelhouders van CBA de heer Chong benaderd met het verzoek de televisiemaatschappij als adviseur naar herstel te begeleiden. We willen benadrukken dat de heer Chong eigenaar, noch directeur van het betreffende bedrijf is geweest. Juist door gebruik te maken van zijn kennis en kunnen is het de heer Chong gelukt contracten aan te gaan om het bedrijf operationeel te houden. Hierbij heeft de heer Chong zelf veel opgeofferd om het bedrijf en vooral de banen te behouden. Helaas heeft de staat waarin het bedrijf reeds verkeerde, samen met de productie die te wensen overliet en een competitieve markt, ervoor gezorgd dat het bedrijf toch de deuren moest sluiten.”
PNP vindt het ‘betreurenswaardig’ dat Chong nu wordt beschuldigd van het niet betalen van belastingen en het niet regelen van de cessantia voor de werknemers en stelt dat er in de groep oud-werknemers ook personen zijn die weten dat alles geregeld was, alle documenten ingediend en dat er van SVB in juni 2020 de bevestiging van ontvangst is ontvangen. ,,Als door Covid-19 of enige andere reden de cessantia nog niet is uitbetaald aan de werknemers, kan de beschuldigende vinger niet naar de heer Chong worden gericht”, aldus de christelijk-democratische partij, die tot slot stelt dat een kandidaat-minister, conform de screeningswet, alle fiscale zaken op orde moet hebben en geen strafblad mag hebben. ,,Het is dan ook te betreuren dat een groep oud-werknemers van CBA na twee jaar de verantwoordelijkheid nemen te veroordelen, zonder hierbij de wet aan hun zijde te hebben, en zo het hele proces verstoren door aan karaktermoord te doen, wat de reden hiervoor ook is.”