Marilyn Alcalá-Wallé vraagt Staten om onderzoek

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé, vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) met twee maten meet.
Zij begrijpt niet waarom indertijd een strafrechtelijk onderzoek naar haar is gestart terwijl er ook andere ministers waren die ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel (KvK) en actief waren met het uitoefenen van nevenfuncties. Bovendien is tegen aan aantal anderen ook aangifte gedaan. Zij schrijft dit in een uitvoerige brief aan de Staten waarin zij vraagt een onderzoek te doen naar het handelen van het OM. Ook vraagt zij de Staten om in de toekomst een schriftelijke toelichting te voegen bij de in te vullen ‘schriftelijke verklaring’ door kandidaat-ministers die volgens haar voor meerdere interpretaties vatbaar is. Want, zo schrijft zij: ,,Bijna vier jaar later hoor ik dat ik toentertijd als kandidaat-minister een bepaald formulier volgens het OM niet juist of niet volledig heb ingevuld.”maten
En om te voorkomen dat een minister moeten opstappen vraagt Alcalá-Wallé aan de Staten om de formateur te verzoeken de gegevens van de kandidaat-ministers van tevoren te verifiëren, alvorens voor te dragen als minister. Zo kunnen eventuele omissies tijdens het screeningsproces alsnog worden gecorrigeerd, zo meent zij. Het is volgens de ex-minister makkelijk om na te trekken of iemands naam nog in het register van de KvK voorkomt. ,,Dit is van belang als het uitschrijven uit de KvK een voorwaarde is”, zo voert zij aan.
Zij beklaagt zich er ook over dat informatie over de resultaten van de onderzoeken op de (kandidaat-)ministers en hun levenspartner en familie niet vertrouwelijk zijn, maar openbaar. Hierdoor kan iemand die schade wil toebrengen met gemak misbruik maken van de situatie, aldus Alcalá-Wallé.
Zij noemt bij toenaam officier van justitie Hans Oppe, die ‘met de wetenschap dat andere ministers uit het kabinet-Rhuggenaath ook ingeschreven stonden bij de KvK, dan wel actief bezig waren met het uitoefenen van nevenfuncties, en waar tegen een aantal ook aangiftes zijn gedaan, gemeend alleen één persoon strafrechtelijk te moeten vervolgen’. In de bijlage geeft ze hier voorbeelden van. Zo waren Eugene Rhuggenaath en Zita Jesus-Leito bij de KvK ingeschreven bij de vereniging Partido Alternativa Real (PAR) en Susanne Camelia-Römer bij de Partido Inovashon Nashonal (PIN).
Het OM meet met één maat. Dat de uitkomst verschilt, is omdat de inhoud verschilt. Dat is de reactie van het OM op de aantijgingen van Alcalá-Wallé. ,,Het OM heeft geacteerd op aangiften die binnen zijn gekomen. Er zijn tegen drie (gewezen) ministers aangiften ingediend. Tegen de twee eersten is het onderzoek afgerond en is een afdoeningsbeslissing genomen. Tegen de laatste loopt het onderzoek nog.”
Ten aanzien van het ingeschreven staan bij de KvK stelt het OM: ,,Het al dan niet ingeschreven staan bij KvK speelt geen rol bij het justitieel onderzoek naar (kandidaat-)ministers. Het gaat erom of er nevenfuncties zijn opgegeven conform de screeningswetgeving, zodat de formateur tijdens het screeningsproces daar kennis van kan nemen om te bepalen of dat in de weg staat aan een benoeming tot minister.” In het geval van Alcalá-Wallé, was ze oprichter en bestuurslid van een aantal stichtingen die zich rechtstreeks, dan wel zijdelings bezighielden met het onderwijs, zo wordt nader uitgelegd. ,,Zij was op het moment van de screening beoogd minister van Onderwijs. Zij had tijdens het screeningsproces moeten opgeven dat ze bestuurslid was van deze stichtingen, omdat dit een ‘conflict of interest’ kan zijn om gelijktijdig bestuurslid te zijn van die stichtingen en minister van Onderwijs.”
Het klopt volgens het OM ook niet dat onderzoek naar kandidaat-ministers openbaar is. ,,Er bestaat een geheimhoudingsplicht. De procureur-generaal rapporteert over de screening uitsluitend aan de formateur en de gouverneur.”