Door toename coronadoden en -crisis veel vraag naar graf op overheidskerkhof

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Doordat er nu meer overledenen zijn als gevolg van corona en er door de crisis meer mensen zijn die geen geld hebben voor een begrafenis gaat de regering het kerkhof op Brievengat, beter bekend als de santana di gobièrnu, uitbreiden. Daar kunnen mensen zonder kosten voor de nabestaanden te ruste worden gelegd.

gravenDat wordt door demissionair minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Zita Jesus-Leito in gesprek met deze krant bevestigd. Op Curaçao is er één begraafplaats waar nabestaanden die hier niet het geld voor hebben, op kosten van de overheid hun dierbaren kunnen begraven. Dit is het zogenoemde kerkhof van de regering (santana di gobièrnu) op Brievengat. Dit kerkhof moet door een toename van het aantal fatale coronaslachtoffers en omdat meer mensen door de coronacrisis minder te besteden hebben, nodig worden uitgebreid.
Jesus-Leito geeft aan dat er daarom met spoed meer grafkelders gebouwd gaan worden. In januari is hier het verzoek voor ingediend en nu kan er gestart worden met bouwen. Dit is nodig want op dit moment is er een ‘wachtlijst’, naar verluidt van vijf overledenen, om begraven te worden.
Omdat de verantwoordelijkheid voor de santana di gobièrnu onlangs vanwege financiële problemen van het bevolkingsregister Kranshi is overgedragen aan het ministerie van GMN, is het de minister niet bekend hoeveel graven er in totaal zijn en hoeveel er nog bijgebouwd moeten en kunnen worden. ,,Er is genoeg plek over op de begraafplaats voor de bouw van nieuwe graven en in twee weken tijd kunnen in elk geval tien grafkelders bijgebouwd worden”, zo geeft zij aan.

Verder moet er volgens haar aan andere oplossingen gedacht worden. ,,Wat is bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van ontruiming van graven? Hoeveel jaar mogen mensen begraven liggen, hoe wordt daarover gecommuniceerd met familieleden als die er al zijn?”, allemaal nog onbeantwoorde vragen volgens Jesus-Leito.
Ook wordt niet direct gecontroleerd of familieleden wel echt in aanmerking komen voor een gratis plekje op de begraafplaats van Brievengat. ,,De overheid heeft echt wel zicht op de mensen die dit nodig hebben. Zij ontvangen bijvoorbeeld onderstand. Vergeet niet dat Curaçaoënaars trots zijn en niet snel bij de regering zullen aankloppen omdat ze een begrafenis niet kunnen bekostigen”, zo voegt de minister er tot slot nog aan toe.