In dispuut met Korpodeko in verband met oude DAE-zaak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft Girobank nv veroordeeld tot betaling aan Korpodeko van één miljoen dollar, te vermeerderen met 4,5 procent rente vanaf 14 maart 2013.

giroADIn het vonnis staat overigens één miljoen gulden, maar dat moet dollar zijn. Hiervan is een herstelvonnis gevraagd, dat binnenkort wordt verwacht. Aan deze zaak hebben de gemachtigden Nathania Soon, W. de Nijs (inmiddels niet meer bij HBN Tax & Law betrokken) en Max Janssen namens Korpodeko gewerkt, terwijl Arnold en Emile Huizing de advocaten zijn van Giro.
Stichting Korporashon pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko) heeft ruim acht jaar geleden, op 14 maart 2013, een miljoen dollar gestort op een ‘time deposit account’ bij Girobank. Dit bedrag diende tot zekerheid van de nakoming voor de betalingsverplichtingen van Dutch Antilles Express (DAE) jegens Girobank tot genoemd bedrag. Het bedrag is daarom verpand aan Girobank.
Luchtvaartmaatschappij DAE is op 30 augustus 2013 failliet verklaard. Een belangrijke oorzaak van het faillissement was dat vliegtickets voor vluchten van en naar Venezuela werden betaald in Venezolaanse bolívars, en dat de Venezolaanse autoriteiten - toen al aangestuurd door president Nicolás Maduro - geen toestemming meer gaven de bolívars om te zetten naar dollars.
Zowel ontwikkelingsbank Korpodeko als de commerciële Girobank heeft leningen verstrekt aan DAE die konden worden terugbetaald zodra de bolívars alsnog zouden worden omgewisseld naar dollars. Na het faillissement van DAE hebben Korpodeko, Girobank en DAE daarom door middel van een vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt over het innen van dollars (de zogeheten ‘Cadivi-claims’), ofwel het aansporen van de Venezolaanse overheid om tot het omwisselen van bolívars naar dollars over te gaan.

Onderdeel van deze afspraken was dat Girobank alle acties zou ondernemen die redelijkerwijs en commercieel gezien haalbaar waren om tot deze omzetting over te gaan. Indien dit niet binnen twee jaar zou leiden tot het innen van dollars, zou Girobank zich op het deposito van Korpodeko kunnen verhalen.
Zowel in eerste aanleg in juli 2018 als nu in hoger beroep is echter komen vast te staan dat Girobank in het geheel geen acties heeft ondernomen om tot het innen van dollars over te gaan. Girobank - waarvoor inmiddels al sinds december 2013 de noodregeling van toepassing is - is daarom zowel volgens het Gerecht in eerste aanleg als volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen.
Het Hof heeft bij uitspraak van 4 mei jongstleden overwogen dat als Girobank deze acties wél zou hebben ondernomen, het voldoende aannemelijk is dat Girobank meer dan een miljoen dollar zou hebben kunnen incasseren. Op grond daarvan is Girobank veroordeeld tot vergoeding van de door Korpodeko geleden schade, in dit geval gelijk aan een miljoen dollar, te vermeerderen met 4,5 procent rente vanaf medio maart 2013.
Korpodeko heeft voldoende aannemelijk gemaakt, oordeelt het Hof, dat Giro bij tijdig handelen een (aanzienlijk) deel van de Venezolaanse Cadivi-tranches had kunnen innen, zoals ook andere claimgerechtigden - Insel Air nv en Tiara Air nv - dat in het tijdvak september 2013 tot september 2015 hebben gedaan.
Girobank heeft erop gewezen dat deze twee op dat moment niet, zoals DAE, in staat van faillissement verkeerden, maar Giro heeft - zo menen de drie Hofrechters - onvoldoende toegelicht dat en in hoeverre deze omstandigheid verhaal in de weg zou hebben gestaan.
Het verlies in hoger beroep is een nieuwe strop voor Girobank, die met behulp van het Land Curaçao (met een lening van Nederland) wordt afgewikkeld en zal ophouden te bestaan.