Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Vaccinatieprogramma’s zijn essentieel in de strijd tegen de Sars-Cov2-pandemie. Dat stellen epidemioloog Izzy Gerstenbluth en immunoloog Ashley Duits in een brief aan viroloog Geert van den Bossche.
VaccinatiestrijdLaatstgenoemde beschuldigde het tweetal eerder van het misleiden van de bevolking door haar aan te moedigen om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Volgens de viroloog maakt het tweetal zich hiermee schuldig aan de moord van een bevolking. Eerder maakten Gerstenbluth en Duits al een video waarin ze uitleg gaven over het belang van een vaccinatieprogramma tijdens een pandemie en nu geven ze in een brief, direct gericht aan Van den Bossche, aan dat zijn verklaringen voor onnodige weerstand heeft gezorgd bij de lokale bevolking bij deelname aan het vaccinatieprogramma op het eiland. Ook hebben de uitlatingen van de viroloog volgens Gerstenbluth en Duits voor ongegronde verwarring gezorgd onder medische professionals in Caribisch Nederland.
,,Allereerst moet duidelijk worden gemaakt dat we ons strikt houden aan onze wetenschappelijke gedragscode op basis van nauwkeurigheid, respect (van elke individuele persoon) en verantwoordelijkheid. Daartoe zou argumentatie over kwesties gebaseerd moeten zijn op degelijke gegevens die in ‘peer-reviewed’ tijdschriften zijn gepubliceerd, en niet op ongegronde meningen. Het nastreven van de waarheid is meer dan het creëren van kennis, want het houdt ook in dat onwaarheden op een ethische manier worden bestreden. Er mag geen ruimte zijn voor denigrerende of neerbuigende opmerkingen en het zou u sieren zich aan deze code te houden en toekomstige tirades te vermijden”, aldus Gerstenbluth en Duits in het schrijven aan Van den Bossche.
Volgens het duo worden verschillende argumenten die door Van den Bossche worden aangevoerd ter verdediging van zijn voorkeur voor natuurlijke immunisering als de enige effectieve aanpak van een pandemie - waarbij de viroloog stelt dat vaccinatieprogramma’s risicovolle procedures zijn met ernstige gevolgen - niet ondersteund door wetenschappelijke gegevens. Daarentegen hebben ‘volksgezondheidsgegevens en een groot aantal wetenschappelijke publicaties ondubbelzinnig bewezen dat vaccinatie een fundamentele stap is om virale bedreigingen tijdens pandemieën uit te bannen en om aanhoudende virale mutaties en varianten van het immuunsysteem te voorkomen’. ,,Het nastreven van herd-immuniteit zoals u voorstelt door middel van infectie, moet worden afgewezen in het licht van de daarmee samenhangende hoge mortaliteit en morbiditeit. De zinloosheid van een dergelijke aanpak bij de Sars-CoV2-pandemie is bijvoorbeeld pijnlijk aangetoond bij de uitbraak in Manaus, Brazilië, en de huidige rampzalige Covid-19-uitbraak in India. Bovendien hebben recente rapporten ook aangetoond dat Covid-19-overlevenden tot 6 maanden na de eerste infectie een aanzienlijke last van gezondheidsproblemen hebben. Het is duidelijk dat het verkrijgen van herd-immuniteit door infectie geen optie is.”
Het bereiken van immuniteit door vaccinatie is veilig en zeer effectief gebleken, zo voeren Gerstenbluth en Duits verder aan. ,,Ook recente resultaten van het Sars-CoV2-vaccinatieprogramma in Israël waarbij mRNA-vaccins worden gebruikt, laten een indrukwekkende vermindering van Sars-CoV2-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit zien en benadrukken nog meer de noodzaak om volksgezondheidsmaatregelen te combineren met effectieve vaccins bij het aanpakken van de Sars-CoV2-pandemie. Het belang van het combineren van beide benaderingen voor het bereiken van bescherming en het redden van levens, wordt nog versterkt door de huidige ernstige volksgezondheidssituatie in Zweden, die in schril contrast staat met de buurlanden Denemarken, Noorwegen en Finland. Dit omdat Zweden ervoor koos om volksgezondheidsmaatregelen minimaal te implementeren en natuurlijke infectie zijn gang te laten gaan (een aanpak die u voorstelt). Als Caribisch eiland met directe Latijns-Amerikaanse verbindingen zijn we ons zeker bewust van de discrepantie van de aanhoudende Sars-CoV2-uitbraak in Chili, ondanks het bereiken van een relatief hoog vaccinatiepercentage van de bevolking. Waarschijnlijke wetenschappelijke verklaringen die door Chileense wetenschappers zelf voor deze waarnemingen worden gegeven, zijn onder meer een lage naleving van volksgezondheidsmaatregelen en voornamelijk het gebruik van het minder effectieve geïnactiveerde virus Coronavac Sars-CoV2-vaccin voor hun vaccinatieprogramma. Studies, uitgevoerd door de Universiteit van Chili en het Chileense ministerie van Volksgezondheid, laten slechts 3 procent en 16 procent vaccineffectiviteit zien na het eerste vaccin en respectievelijk 54 en 67 procent na een boosterschot voor gedocumenteerde infectiviteit. Deze resultaten zijn veel slechter dan waargenomen in vaccinprogramma's, die gebruikmaken van het BNT162b2-mRNA-vaccin (respectievelijk 46 procent en 92 procent).”