Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een flinke spurt in het aantal registraties, hebben zich deze week minder mensen aangemeld om zich te laten vaccineren ter bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers die de overheid dagelijks naar buiten brengt.

dipje1Het totaalaantal registraties op Curaçao tot gisteren is 72.802. Van maandagochtend tot en met donderdagochtend 10.00 uur hebben zich 2.621 personen geregistreerd, ofwel via de helpdesk of online, ofwel via de walk-inmogelijkheid. Dat is aanzienlijk minder dan de week ervoor, als zich ruim 5.000 mensen registreren in vier dagen: het aantal geregistreerde personen neemt dan toe van 63.899 op dinsdag 13 april tot 68.963 zaterdagochtend 17 april.
Op 9 april heeft de overheid in een persconferentie aangekondigd dat van Pfizer/BioNtech zou worden overgestapt op het vaccin van Moderna. Onder anderen huisarts Jerry Semper, medisch coördinator van de vaccinatiecampagne, en immunoloog Ashley Duits hebben uitgelegd dat de vaccins identiek zijn wat betreft werking, toediening en bijwerkingen en dat Moderna net zoals Pfizer praktisch geen risico’s met zich meebrengt. De week daarna lijkt de omschakeling geen gevolgen te hebben voor de vaccinatiebereidheid van de bevolking van achttien jaar en ouder. Het aantal personen dat zich registreert loopt gestaag op van 58.648 op zaterdagochtend 10 april naar 68.963 een week later. Maar deze week loopt het toch minder storm. De teller staat maandagochtend 19 april op 70.181 en klimt in vier dagen naar 72.802. Dat is nog steeds een gestage toename, maar minder spectaculair dan gehoopt.

Het streven van de overheid is om voldoende mensen van achttien jaar en ouder te vaccineren voor het bereiken van groepsimmuniteit. Daarvoor wordt uitgegaan van een percentage van 85 procent. Dat zou voor Curaçao betekenen dat ongeveer 106.000 mensen gevaccineerd moeten zijn. De groepsimmuniteit zorgt ervoor dat het coronavirus geen voedingsbodem meer heeft om zich te verspreiden. De achterliggende gedachte is dat de epidemie op die manier uitdooft en veel minder of geen voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
Ook het aantal mensen dat een eerste en tweede dosis van het vaccin heeft gekregen neemt dagelijks met een paar duizend toe. Afgelopen maandag was bij 55.971 mensen een eerste dosis van het vaccin toegediend en hadden 13.861 hun tweede prik gekregen. Die aantallen zijn tot gisterochtend opgelopen naar: 62.947 (eerste prik) en 15.523 (tweede prik).

Tweede Pfizer in WTC
De tweede dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin wordt vanaf zondag 25 april toegediend in het World Trade Center (WTC) te Piscadera. Iedereen die zondag of daarna een afspraak had om naar de marinebasis te komen, krijgt een e-mail met een nieuwe datum en tijdstip in het WTC. Dat zal voor de meeste mensen een eerdere datum zijn, omdat in het WTC meer mensen op een dag kunnen worden gevaccineerd dan op de marinebasis. In een persbericht laat de overheid weten dat de verplaatsing van locatie nodig was, vanwege het grote aantal mensen dat vanaf zondag een tweede prik moet krijgen. Op maandag 26 april zijn er precies drie weken voorbij nadat iedereen van 18 jaar en ouder in aanmerking komt voor vaccinatie. De faciliteiten op de marinebasis zijn niet toereikend om die grote groep aan te kunnen en daar wordt vanaf nu alleen nog de vaccinatie van defensiepersoneel zelf afgerond. De regering biedt excuses aan voor de mogelijke onrust die een en ander met zich meebrengt en bedankt Defensie voor de geboden hulp de afgelopen weken.